Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 315.

Návrh.

člena Národního shromáždění Dra Rambouska a soudr. na nouzovou stavbu místní dráhy Český Brod - Mochov

Čelakovice.

Podepsaní navrhují, aby se ihned přikročilo k stavbě trati Český Brod-Mochov-Čelakovice.

Odůvodnění:

Dráha jest již dávno projektována, finančně zabezpečena a přípravné práce hotovy. Na říšské radě ve Vídni byla v podaném zákoně o stavění místních drah co do nutnosti zařazena do prvé skupiny. Na spojku tuto převedlo by se směrem k Neratovicům a Kralupům mnoho transitních nákladů, zvláště uhlí a prázdných vozů, které musejí nyní projížděti uzlem Libeň- Bubny, čímž by se poruchy dopravní značně zmenšily. Celá stavba záleží v jednoduché pozemní práci bez zvláštních konstrukcí v délce asi 13 km a možno ji doporučiti jako obzvláště účelnou stavbu nouzovou.

Návrh budiž přidělen výboru železničnímu.

V Praze dne 9. ledna 1919.

Dr. Rambousek,

St. K. Neumann, dr. Th. Bartošek, dr. Klouda, dr. Heidler, dr. Veverka, dr. B. Vrbenský, Pelikán, Tučný Al., Skorkovský, dr. Krejčí, Holejšovský, J. Svozil, Laube Rud., Landová-Štychová, Hrizbyl, Vochoč, dr. Uhlíř, Zeminová Fr., Slavíček, Freimann, Viková-Kunětická.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP