Středa 23. srpna 1848

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918

Tisk 93.

Návrh

posl. Dra Fr. Lukavského a soudr. na zlevnění cen oděvních potřeb,

náležejících do lidového ošacení.

Pro lidové ošacení byla poskytnuta bývalým místodržitelem království Českého finanční záruka 16 mil. K, a to u Živnostenské banky a u České banky Union, Záruky této však ministerstvo financí a obchodu posud na sebe nevzalo. Nakoupeno bylo mnoho zboží, zvláště trikotového a textilního, a zřízeny byly mimo Zemskou oděvnu pražskou a Okresní oděvny Hospodářské výbory pro lidové ošacení při Obchodních komorách, kterým bylo uloženo, aby zboží na obvod jejich činnosti připadající bezpečně uložily a s nim hospodařily. Cena tohoto zboží u jednotlivých Hospodářských výborů činí několik milionů korun. Zboží jest uloženo ve skladech u jednotlivých firem, které poskytly svých obchodních místností za malý nájem a mimo to vzaly na sebe bezplatné vykonávání veškerých prací s tím spojených. Ačkoli však potřeba šatů a obuvi zvláště u zaměstnanců s pevným platem a dělníků jest veliká a nedostatek toho v přicházející zimě může způsobiti následky velice povážlivé, přece jest odbyt onoho zboží poměrně malý, ježto cena jeho velké většině obyvatelstva je nedostupná.

Navrhuji tedy podepsaní:

1 Budiž ukončeno co nejrychleji ministerstvem financí a obchodu jednání o finanční záruce u Živnostenské banky a České banky Union za lidové ošacení.

2. Buďtež sníženy ceny všech oděvních potřeb, s nimiž hospodaří Zemská oděvna a jí podřízené instituce, tak aby ceny ty byly lidu, jemuž mají sloužiti, dostupné.

Po stránce formální budiž návrh tento přikázán výboru zásobovacímu.

V Praze 27. listopadu 1918.

Dr. Lukavský,

Sís F., Dr. Matoušek, Dr. Malínský, Bohumil Fischer, Rebš, G. Navrátil, Dr. Bulín, Janda, Dr. Engliš, Dr. Brabec, Kalina, Votruba, Dr. B. Němec, J. Kvapil, Dr. Herben, Mareš, Heinrich, Dr. Vaněk, Dr. Fáček, Dr. Jar. Stránský, Dr. Franta.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP