Středa 23. srpna 1848

Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 66.

Návrh

prof. Dra. C. Horáčka na zřízení akademie pro výchovu

úředníků pro službu zahraniční.

Stát československy vstoupil v řadu států suverénních a jakožto takový pěstovati bude se státy ostatními styky mezinárodní K tonu účelu bude míti potřebí vlastních zástupců zahraničních, pročež jest nutno postarati se v čas o odborně vzdělaný dorost úřednický pro službu zahraniční. Podepsaní tudíž navrhují, aby ministerstvo věcí zahraničních po dohodě s ministerstvem vyučování podalo osnovu zákona, jímž pokud možno již v příštím studijním roce 1919/1920 zřídí se akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční se sídlem v Praze.

Návrh tento budiž přikázán výboru pro věci zahraniční.

V PRAZE dne 22. listopadu 1918.

Dr. C. Horáček,

Jonáš, Ing. Ferd. Klindera, Frant. Jan Kroiher, M. Pilát, Sechtr, Viškovský, Beran Rud., Dvořák, Slavík. Babánek, Adolf Prokůpek, Dr. Černý, Hübner. Chroustovský, Dr. Kubíček, Chaloupka, Donát, Mečíř, Vraný, Špaček, F. Hybš.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP