Středa 23. srpna 1848

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 40.

Návrh

člena Národního shromáždění Emila Špatného, Hudce a spol. na zvolení zvláštní komise k prozkoumání zabaveného policejního archivu.

Ve dnech převratu zabaven byl archiv pražské státní policie. Archiv ten obsahuje řadu závažných dokumentů z persekuce československého národa, zejména o osobách, které konaly nepřátelské služby proti našemu lidu a politickým stranám československým.

V zájmu národním a mravním jest nutno, aby materiál tento byl důkladně prozkoumán oprávněným sborem. V ohledu formálním navrhuji:

Budiž zvolen 16členný výbor, který by zabavený archiv prozkoumal a Národnímu shromáždění podal podrobnou zprávu.

V Praze, dne 20. listopadu 1918.

Emil Špatný, Hudec,

Hrouda, Jiří Skorkovský, Cyrill Dušek, dr. Rambousek, dr. Franke, Jan Hrizbyl, dr. Krejčí, J. Svozil, Buříval, Zemínová, dr. Ant. Klouda, Holejšovský, Landová-Štychová, dr. Veselý, dr. Witt, Josef Netolický, Laube Rud., Bouček, Jan Pelikán, Neumann, Freiman, Vochoč.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP