Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2101Odpověď ministra pro zásobování lidu k dotazu členů Národního shromáždění Dra G. Mazance a soudr. tisk č. 1623 o protizákonném rekvirování dobytka.
č. 2102Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministrem pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Františka Lukavského a soudruhů tisk č. 1704 o bouřlivých demonstracích v Chotěboři.
č. 2103Zpráva živnostenského výboru o návrhu člena Národního shromáždění Arnolda Jandy, Vil. Votruby, R. Mlčocha a soudr. č. t. 499, aby řádně byly zadávány práce a dodávky v republice československé.
č. 2104Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů Národního shromáždění prof. Dra L. Syllaby, Dra A. Rašína a soudr. (tisk č. 1849) o zřízení komisí k dozoru nad lázeňskými místy v československé republice.
č. 2105Zpráva dopravního výboru o návrzích: na zveřejnění soukromé dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy Beroun, tisk č. 81, aby byla zavedena osobní doprava na trati Stránčice - Velké Popovice, tisk č. 316 o zveřejnění Kladensko-Nučické dráhy, tisk č. 145.
č. 2106Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů Národního shromáždění Václava Johanise, Skurského a soudruhů tisk č. 1806, o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na oddělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště.
č. 2107Odpověď ministra sociální péče na dotaz členů Národního shromáždění Fr. Petrovického, B. Fischera, V. Rebše, A. Sládka, V. Hatláka " V. Votruby a soudruhů tisk č. 1935 o násilnickém zabrání bytů "Společným bytovým úřadem" v Nymburce.
č. 2108Zpráva kulturního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Fr. Housera, Stanislava K. Neumanna, Dra Ant. Uhlíře a soudruhů tisk č. 1748, ve věci umělecké úpravy předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.
č. 2109Zpráva kulturního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Stanislava K. Neumanna, Fr. Zeminové, Fr.Housera a soudruhů (tisk č. 1782), aby kinematografie podřízena byla výhradně ministerstvu školství a nár. osvěty.
č. 2110Zpráva živnostenského výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dra. Kubíčka, J. Vraného a soudruhů (t. č. 832), aby byl zřízen státní ústav pro zájmy podomáckého průmyslu československého při ministerstvu obchodu.
č. 2111Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Františka Biňovce ohledně doplnění žaloby okresního soudu v Kralupech nad Vlt. (pro přečin zdražování).
č. 2112Zpráva kulturního výboru o návrzích dra Mareše, dra Srdínka, dra. Krejčího a soudr. na změnu zákona ze dne 28. února 1882 ř. z. č. 24 o universitě Karlově Ferdinandově v Praze (Tisk 161, 168, 208, 433.)
č. 2113Návrh člena Národního shromáždění Fr. Housera a soudruhů na změnu zákona o školách obecných.
č. 2114Návrh členů Národního shromáždění Jana Hrizbyla, Slavíčka a spol. na zřízení nového vojenského oděvního skladiště ve Velké Praze.
č. 2115Návrh členů Národního shromáždění O. Kypra, Bradáče, Dubického a soudruhů, aby byly upraveny služební poměry učitelů-válečných poškozenců.
č. 2116Návrh členů Národního shromáždění O. Kypra, Bradáče, Dubického a soudruhů, aby upravena byla otázka umístnění válečných poškozenců ve veřejných službách a soukromých podnicích.
č. 2117Návrh členů Národního shromáždění O. Kypra, Bradáče, Dubického a soudr., aby při zadávání nádražních restaurací, kantin a prodejen tabáku bylo přihlíženo k potřebám válečných poškozenců.
č. 2118Návrh. členů Národního shromáždění L. Pika, J. Ulricha, J. Marka a soudr. na zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských.
č. 2119Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného a spol. na zřízení druhé koleje na trati Lysá-Praha a na rozšíření nádraží v Čelakovicích.
č. 2120Návrh členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Josefa Svozila, Jana Srnce, Julia Kopečka a společníků na rozpuštění zemědělských rad, dosazení správních komisí a rychlou reorganisaci jejich.
č. 2121Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na vydání zákona, kterým se soudy zmocňují zrušiti obchodní smlouvy, uzavřené před 1. srpnem 1914.
č. 2122Návrh člena Národního Shromáždění Emila Špatného a společníků na zřízení dráhy ze Říčan přes Kostelec nad Černými Lesy do Kouřimi.
č. 2123Návrh členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Josefa Vraného, Fr. Mašaty, Sechtra a soudruhů na odstranění nedostatku umělých hnojiv.
č. 2124Návrh členů Národního shromáždění dra. Budínského, dra. Weyra, Konečného, M. Piláta, Roučka, Šrámka a soudruhů, aby byla hudební konservatoř v Brně sestátněna
č. 2125Návrh. člena Národního Shromáždění Buřívala a spol. na zvýšený příděl kuřiva zaměstnancům drah
č. 2126Návrh členů Národního shromáždění Buřívala a spol. na zařadění Brandýsa n. Labem do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2127Dotaz člena Národního shromáždění F. Síse a soudr. na ministerského předsedu a celý kabinet o uveřejňování zákonů.
č. 2128Dotaz člena Národního shromáždění Luďka Pika a soudr. na ministra vnitra v záležitosti výnosu zemské politické správy o obecním statku.
č. 2129Dotaz člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudr. na ministra financí, o obnosu 40.000 K, nalezeném v úředních místnostech ministerstva financí.
č. 2130Dotaz členů Národního shromáždění Rud. Berana, Frant. Kroihera, Josefa Tomáška a soudr. na ministra vnitra ve příčině prováděného teroru sociálně-demokratické organisace v Plavsku, polit. okres Jindřichův Hradec, proti příslušníkům republikánské strany československého venkova.
č. 2131Dotaz člena Národního shromáždění Karla Novotného a soudruhů na ministra spravedlnosti o stranickém jednání některých soudců na Moravě, obzvláště u okresního soudu v Hustopeči a zemského trestního soudu v Brně.
č. 2132Dotaz členů Národního shromáždění R. Bechyně, Dra A. Meissnera, V. Johanise, B. Ecksteinové a soudr. na ministra zemědělství stran likvidačního rady v min. zemědělství Emila Kučery.
č. 2133Dotaz člena Národního shromáždění F. Síse a soudr. na ministra železnic stran zastavení provozu o vánočních svátcích 1919.
č. 2134Dotaz členů N. S. Rud. Berana, Jos. Tomáška a soudr. na ministra zásobování v záležitosti výkupu obilí v Černovsi a nuceného výmlatu u Fr. Petráška, rolníka tamtéž, č. 8.
č. 2135Vládní návrh. Zákon ze dne..................1920, kterým se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16./12. 1906, č. 1 ř. z. na rok 1907 a cís. nařízení z 25. 6. 1914 č. 138 ř. z.).
č. 2136Vládní návrh. Zákon ze dne....................1920, jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69. zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníkův a státního služebnictva (služ. pragmatiky).
č. 2137Zpráva imunitního výboru žádosti okresního soudu v Polské Ostravě za vydání člena Národního shromáždění Petra Pavlána pro přestupek proti bezpečnosti cti, ev. § 411 tr. z. (k žalobě Jos. Halšky).
č. 2138Zpráva ústavního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dra Belly, Dra Franke, Kaliny, Dra Meissnera, Udržala a soudruhů tisk č. 26 na vypracování ústavy republiky československé
č. 2139Zpráva l. výboru živnostenského a II. výboru soc. pol. o návrhu tisk č. 1087 ve věci vybudování mimoškolské péče pro dorost živnostenský a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou v jednotlivých zemích republiky Československé.
č. 2140Dotaz člena Národního shromáždění Dra. F. Soukupa a soudruhů. na ministra zemědělství stran prováděné parcelace a rozprodeje Lichtenštejnských lesů panství Ouřiněvského v Klanovicích.
č. 2141Odpověď tisk č. 1882 tisk č. 1900 o počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích, vztažmo o vyvážení obráběcích strojů z továrny téže firmy za hranice.
č. 2142Vládní návrh. Zákon ze dne.................................., jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol pokračovacích.
č. 2143Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Malíka, Jana Měchury a soudr. tisk č. 1987 pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč.-Teplic.
č. 2144Návrh člena Národního shromáždění Luďka Pika a soudr., aby vláda dala Vypracovati projekt pro stavbu dráhy Rožmitál - Nové Mitrovice - Blovice.
č. 2145Návrh člena Národního shromáždění Filipinského a soudruhů na zřízení zastávky dělnických Vlaků mezi Adamovem a Blanskem, na trati Brno - Česká Třebová.
č. 2146Návrh Člena Národního shromáždění Filipinského a soudruhů na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota, na trati Brno - Česká Třebová.
č. 2147Dotaz člena Národního shromáždění Bohumila Fischera a soudruhů na ministra Veřejných prací Ant. Hampla o plynové kalamitě.
č. 2148Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tomáška a soudruhů tisk č. 1985 o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů.
č. 2149Vládní návrh Zákon ze dne...................................., o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.
č. 2150Zpráva l. výboru státně zřízeneckého ll. výboru kulturního o vládním návrhu zákona tisk č. 1501 o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých.
č. 2151Vládní návrh Zákon ze dne............................................................... 1920 o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské armády a o zaopatření vojenských gážistů na československém národě se provinivších.
č. 2152Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1978 o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatných bytů.
č. 2153Zpráva živnostenského výboru o návrhu člena Národního shromáždění československého inž. Josefa Rotnágla a spol. tisk č. 1465, aby byl změněn § 21. lit. g novelly k živnostenskému řádu ze dne 5. března 19o7 č. 26 ř. z. o provozování podniků pohřebních
č. 2154Vládní návrh. Zákon ze dne..............................1920, kterým se lhůta stanovená v § 21. novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. zák. a nař.) prodlužuje do konce roku 1921.
č. 2155Návrh členů Národního shromáždění Vladimíra Hatláka, Viléma Votruby, V. Rebse, Fr. Petrovického, Ant. Sládka a druhů na změnu § 115. odst. 6. živn. ř. novely z roku 1907.
č. 2156Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Dra Jar. Budínského, Vil. Votruby a druhů o zřizování soukromých skol obchodních a odborných.
č. 2157Návrh člena Národního shromáždění Josefa Ulricha a soudruhů na zřízení Obchodní akademie v Berouně.
č. 2158Návrh členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Josefa Svozila, Jana Srnce, Aloise Konečného a společníků na doplnění zákona o statku obecním ze dne 17. července 1919, čís. 421.
č. 2159Návrh členů Národního shromáždění Jaroše, Konečného, Bradáče a soudr., aby město Vysočany bylo zařazeno do pražské třídy místních přídavků k platům státních zaměstnanců.
č. 2160Návrh poslanců Dr. Budínského, Aloise Konečného, Maxe Piláta, Jaroslava Roučka, Jana Šrámka a soudr. na umístění Čs. ústavu pro výrobu ser (lékařské části), t. č v Hranicích, do Ivanovic na Hané.
č. 2161Dotaz členů Národního shromáždění R. Bechyně, Dra. Meissnera, J. Marka, V. Johanise, B. Ecksteinové a soudruhů na ministra vnitra o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze.
č. 2162Dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a druhů na ministra financí o náhradních platidlech v Šumperku.
č. 2163Dotaz člena Národního shromáždění Dra Theodora Bartoška na ministry vnitra a spravedlnosti o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše rakousko-uherské.
č. 2164Dotaz člena Národního shromáždění Dra. Theodora Bartoška a spol. na ministra vnitra o nesprávnostech a neodůvodněných průtazích okres politických správ ve věcech občanských matrik.
č. 2165Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického, A. Sládka a soudruhů na ministra obchodu ve věci zrušené instituce společenstevních instruktorů.
č. 2166Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů na ministra obchodu v záležitosti vývozu klihu do Německa.
č. 2167Dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudr. na ministra vnitra o poškozování obecního statku v okrese hořovickém.
č. 2168Odpověď ministra školství a národní osvěty, na dotaz členů Národního shromáždění V. Freimana, Jul. Kopečka a soudruhů čís. t. 1789 o řádném vybudování škol obecných a měšťanských, zřízených podle zákona ze dne 3. dubna 1919.
č. 2169Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění K. Brožíka a soudruhů tisk č. 1811 o poměrech a Vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích.
č. 2170Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Frant. Mlčocha, Frant. Navrátila a soudr. (tisk č. 1855) pro rekvisice polních plodin, provedené u rolníků a domkářů v Břestě na Moravě.
č. 2171Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Dra Matouška a soudruhů tisk č. 1866. o neoprávněném zadržování za bavených peněz při akci kolkovací.
č. 2172Vládní návrh. Zákon ze dne....................1920 o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
č. 2173Vládní návrh. Zákon ze dne ........................... 1920, kterým se pozměňuje ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, č. 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů.
č. 2174Vládní návrh. Zákon ze dne ................................... 1920, kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro novostavby parlamentu, státních úředních budov, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov ve Velké Praze.
č. 2175Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu (č. t. 2076), kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů. Zákon ze dne ................................... 1920, kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.
č. 2176Vládní návrh. Branný zákon republiky československé ze dne ............................... 1920.
č. 2177zemědělského výboru o návrhu Josefa Špačka a druhů tisk č. 1953, aby byl neprodleně vydán zákaz vývozu obchodních krmiv.
č. 2178Návrh členů Národního shromáždění Bradáče, Hrušovského, Johanise, Dr. Krouského, Dr. Vrbenského a soudruhů, na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2179Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu o návrhu členů Národního shromáždění Bradáče, Hrušovského, Johanise, Krouského, Vrbenského a soudr. na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2180Vládní návrh. Zákon ze dne .................................................... 1920 o stanovení mírového početného stavu československého vojska.
č. 2181Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu tisk č. 2136, jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69, zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníků a státního služebnictva (služ. pragmatiky).
č. 2182Návrh členů Národního shromáždění Emila Špatného, JUDra Jaroslava Brabce, V. Johanise, Ing. Záruby - Pfeffermanna, JUDra J. Kubíčka, Methoda Zavorala a soudr. na částečnou úpravu základny finanční obce Pražské.
č. 2183Návrh poslanců Dra. Fáčka, Hatláka, Krále a soudruhů na vybudování zemských úvěrních fondů živnostenského a zemědělského.
č. 2184Návrh členů Národního shromáždění Prokůpka, Sáblíka, Zíky a soudruhů na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.
č. 2185Návrh členů Národního shromáždění Jaroslava Marka, F. Svobody a soudr. ve příčině zvýšení příjmové hranice pro výměr daně z příjmu.
č. 2186Návrh členů Národního shromáždění O. Kypra, Ludmily Zatloukalové-Coufalové, Chlebounové, J. Dubického, Bradáče, Klegy a soudr. týkající se zaopatření pozůstalých po padlých a zemřelých vojínech a invalidech, jmenovitě zabezpečení výchovy sirotků.
č. 2187Návrh člena Národního shromáždění dra Lukavského a soudr. k chystanému zákonu jazykovému.
č. 2188Návrh člena Národního shromáždění Františka Zíky a společníků na zajištění jadrných krmiv ke zvýšení tuzemské produkce mléka a zlepšení chovu dobytka.
č. 2189Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a druhů na zařazení města Mikulova do vyšší třídy úřednické.
č. 2190Návrh Dra Matouška a soudruhů na zařadění města Jilemnice ze IV. třídy aktivních přídavků do příslušné stupnice vyšší.
č. 2191Dotaz členů Národního shromáždění O. Kypra, Bradáče, Dubického a soudruhů k ministru národní obrany stran předání karlínské invalidovny pro účely veškeré invalidní péče.
č. 2192Dotaz člena Národného shromaždenia Dra Ivana Dérera a spol. na ministra výučby o definizovaní niektorých smluvných úradníkov.
č. 2193Dotaz člena Národního shromáždění prof. Jana Šrámka a soudruhů na minist. předsedu a na ministra zemědělství ve věci zprávy o změně zákona stran zajištění půdy dlouholetým pachtýřům, poslané kanceláři presidenta republiky.
č. 2194Dotaz člena Národního shromáždění V. Dyka a soudr. na předsedu ministerstva stran projevu německého listu o universitním zákoně.
č. 2195Druhý dotaz člena Národního shromáždění Dra Mareše a soudruhů na veškerá ministerstva o tom, jak došlo k obsazení arcibiskupství v Praze a jak se hodlá vláda zachovati k hrozícímu rozkolu katolické církve v československé republice.
č. 2196Návrh členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Jos. Sechtra, Jarosl. Marchy a společníků na výpomoc drobným zemědělcům při opatřování a nákupu červeného jetelového semene z peněz státních.
č. 2197Dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů na ministra železnic ohledně závad při dopravě na trati Praha - Zdice - Protivín.
č. 2198Dotaz člena Národního shromáždění Dr. Mazance a soudr. na ministra vnitra ohledně nezákonného zrušení školní kaple na Smíchově se strany smíchovského starosty.
č. 2199Dotaz člena Národního shromáždění A. Kaderky a soudr. na ministra železnic, proč trati býv. společnosti státních drah neplatí od doby převratu účty za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny.
č. 2200Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu státního rozpočtu republiky československé a finančního zákona pro rok 1920
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP