Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1601Návrh členů Národního shromáždění Zíky, Lukeše, Sladkého a společníků, aby byla zřízena státní nižší průmyslová škola v Opavě
č. 1602Návrh členů Národního shromáždění Fr. Housera, dra Fr. Krejčího a soudruhů o zřizování, složení a působnosti místních školních rad.
č. 1603Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze, aby bylo dovoleno stíhati člena Národního shromáždění Josefa Stivína.
č. 1604Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Kralupech n Vlt., aby bylo dovoleno stíhati člena Národního shromáždění Frant. Biňovce.
č. 1605Zpráva ústavního výboru o návrhu (tisk 1449), aby vydán byl zákon, jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku.
č. 1606Návrh členů Národního shromáždění J. Šamalíka, Fr. Šabaty, V. Ševčíka, J. Kadlčáka, Fr. Valouška, Fr. Navrátila a soudruhů na úplné uvolnění sklizně bramborů z letošní sklizně
č. 1607Návrh členů Národního shromáždění Al. Konečného a soudruhů aby bylo zařaděno město Boskovice na Moravě do vyšší stupnice místních přídavků
č. 1608Návrh člena Národního shromáždění Dra B. Vrbenského, Pika a soudr., jak řešiti nouzi bytovou a uvolniti stavební ruch
č. 1609Dotaz na pana ministra železnic o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříškách a ve Studenci na Moravě, jakož i zlepšení železničního spojení rychlíkového na Prahu z té trati.
č. 1610Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 990), jímž se zavádí zvláštní dávka z vína v lahvích
č. 1611Dotaz člena Národního shromáždění Slavíčka a soudruhů na pana ministra vnitra stran nepochopitelného jednání okresního hejtmanství v Teplicích
č. 1612Dotaz členov Národného shromaždenia dr. Karola Kmeťku a jeho spoločníkov na p. ministra vnútorných záležitostí o nezákonnitom vytvorení 14 robotničiek zo žilinskej súkennej továrne.
č. 1613Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Viléma Votruby a druhů na ministerstvo pošt a telegrafů o zadávání dodávek tímto ministerstvem.
č. 1614Dotaz člena Národního Shromáždění Rudolfa Malíka a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu pro zákaz pálení slivovice ze švestek.
č. 1615Dotaz na pány ministry spravedlnosti, zásobování a obchodu o ťOtevřeném listuŤ k ministerstvu spravedlnosti, který byl uveřejněn v časopisu ťHlasy od BerounkyŤ dne 13. září 1919
č. 1616Dotaz členů Národního shromáždění dra Matouška, Mattuše a soudruhů na ministra spravedlnosti a ministra národní obrany o porušování soudcovské neodvislosti
č. 1617Dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a druhů na ministra veřejných prací a ministra vnitra stran nouze o uhlí.
č. 1618Odpověď ministra vnitra a předsedy ministerstva na dotaz člena Národního shromáždění Dra Hajna a soudruhů (čís. tisku 1376) o Statistice volby do obcí.
č. 1619Dotaz člena Národního shromáždění Františka Biňovce a soudruhů na pány ministry národní obrany a vnitra stran nemístného používání zbraní vojenskou hlídkou při polních hlídkách.
č. 1620Dotaz k panu ministru veřejných prací a k panu ministru spravedlnosti, zdali jsou ochotni přidržeti úřady, resp. úředníky jim podřízené k spravedlivému a nestrannému vykonávání povinností.
č. 1621Dotaz na ministra zásobování pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentu dodávek obilí malorolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry.
č. 1622Dotaz na ministra národní obrany a ministra spravedlnosti pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve Staré Boleslavi.
č. 1623Dotaz člena Národního shromáždění Dra G. Mazance a soudr. na pana ministra pro zásobování o protizákonném rekvirování dobytka.
č. 1624Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše a soudr. na ministra obchodu a ministra vnitra, kdy bude poskytováno poválečného úvěru živnostníkům.
č. 1625Dotaz členů Národního shromáždění Oklešťka, Časného a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou.
č. 1626Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz (tisk čís. 1431) o rekvisicích dobytka v politických okresích holešovském a kyjovském na Moravě.
č. 1627Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Němce a soudruhů (tisk č. 1224) o vojenské meteorologické stanici v Praze
č. 1628Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů (tisk č. 1226) o u rychleném vyřízení a nutné úpravě školských věcí ve Znojmě a znojemském okresu.
č. 1629Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudr. (tisk 1372) o propuštění učitelů ze služby.
č. 1630Vládní návrh, kterým se předkládají mírové Smlouvy, podepsané ve Versailles a Saint-Germain-en Laye.
č. 1631Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Nádvorníka a soudruhů (tisk č. 1327) o rozdělení drahotního přídavku mužstvu.
č. 1632Odpověď ministra národní obrany na dotaz (tisk č. 1094) stran zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze.
č. 1633Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění J. Marka a soudruhů (tisk č. 1448) o jízdním řádu na trati býv. Severní dráhy.
č. 1634Odpověď ministr železnic na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. (tisk č. 1440) o rekvalifikaci zaměstnanců stát. drah.
č. 1635Vládní návrh zákona o zabírání bytů obcemi.
č. 1636Návrh aby byl vydán zákon, kterým se rozšiřuje vyvlastňovací právo na stavební pozemky ladem ležící pro stavby domů obytných nebo Veřejné potřeby.
č. 1637Návrh člena Národního shromáždění Jaroslava Marka a soudruhů na úpravu toku řek moravských.
č. 1638Návrh, aby byly zrušeny veřejné prostituční domy, aby byla přísně oboustranně stíhána prostituce tajná a aby bylo zavedeno povinné hlášení a léčení pohlavní nákazy.
č. 1639Návrh člena Národního shromáždění dra Františka Rambouska a společníků, aby byly veřejně přístupny v jednotlivých obcích seznamy osob, které berou podporu v nezaměstnanosti.
č. 1640Dotaz na pana ministerského předsedu, ministra vnitra veřejných prací a ministra spravedlnosti o tom jak dělníci pro své politické přesvědčení násilně jsou zbavováni zaměstnání.
č. 1641Dotaz člena Národního shromáždění dra Gustava Mazance a soudruhů na pana ministra sociální péče o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k sociálně demokratickému terroru proti stoupencům ostatních politických stran.
č. 1642Dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Rud. Laubeho, Landové-Štychové a spol. na pana ministra zásobování, jaké kroky učinilo ministerstvo zásobování v otázce zásobování Prahy i měst venkovských mlékem.
č. 1643Zpráva I. výboru kulturního, II. sociálně-politického o návrhu a soudruhů (tisk č. 331) na řešení sociálních poměrů vysokoškolského študentstva.
č. 1644Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení posud platných zákonů zemských o složení místních a okresních rad školních.
č. 1645Návrh členů Národního shromáždění Slavíka, Malkusa a soudruhů, aby byla zřízena státní dobytčí pojišťovna.
č. 1646Návrh člena Národního shromáždění Biňovce a soudruhů, aby město Kralupy zařaděno bylo do nejvyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 1647Dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Rud. Laubeho, Prokopa Maxy a spol. na pana ministra národní obrany o přijímání důstojníků do československé armády.
č. 1648Dotaz člena Národního shromáždění Landové-Štychové a soudruhů na pana ministra post a telegrafů o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantů o místa při poštovním ředitelství.
č. 1649Dotaz na pana ministerského předsedu Tusara, ministra národní obrany Klofáče, ministra financí dra Horáčka a ministra veřejných prací Hampla o zprávě, šířené řečí i denním tiskem, o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany.
č. 1650Dotaz na pana ministra vnitra a na pana ministra školství a nár. osvěty ve věci pronásledovaného kněze Jakuba Demla.
č. 1651Dotaz členů Národního shromáždění Jos. Smrtky, Udržala, Chlebounové a soudruhů na pana ministra železnic o železničním spojení z Prahy do Ústí n. Orl., Kyšperka, Hanušovic a do Opavy.
č. 1652Dotaz členů Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudr. k pánům ministrům zásobování, vnitra a národní obrany, o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských.
č. 1653Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění ustanovení zákonů z 10. prosince 1918 čís. 63 sb. z. a n., z 12 února 1919 čís. 63 sb. z. a n., z 10. dubna 1919 čís. 195 sb. z. a n. a vládního nařízení z 27. března 1919 čís. 157 sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.
č. 1654Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra. O. Srdínka a soudruhů (tisk č. 1515), aby Vydán byl zákon o zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu v Praze".
č. 1655Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1557), jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko.
č. 1656Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1402), jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897 ř. z. č. 195 o dani tržby cenných papírů.
č. 1657Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a druhů na ministra obchodu, bude-li uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.
č. 1658Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty, proč se nezachovává nařízení minist. výn. čís. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích.
č. 1659Dotaz na pana ministra pošt a telegrafů stran porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístného censurování katolických časopisů.
č. 1660Dotaz člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů na ministra zemědělství stran prodeje velkostatku Zvíkovec-Chlum.
č. 1661Zpráva. Státně-zřízeneckého výboru Národního Shromáždění československého o návrhu (tisk č. 1030) na úpravu hmotných poměrů státních zaměstnanců.
č. 1662Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 997), jímž se ruší nebo mění některá ustanovení o dani z líhu.
č. 1663Vládní návrh zákona, jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských (měšťanských) dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky československé.
č. 1664Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění dra Karla Novotného a soudruhů (tisk č. 1229) o protizákonném teroru, provozovaném soudními úředníky ve Znojmě.
č. 1665Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění J. Marka a soudruhů (č. tisku 1459) o průmyslové škole mistrovské v Přerově.
č. 1666Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Kadlčáka, V. Ševčíka, ing. Pospíšila a soudr. (č. tisku 1320) o projevu státního tajemníka Dra. Hodži.
č. 1667Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění J. V. Freimana a spol. (tisk č. 1336) o nedodržení platných zákonných ustanovení jazykových presidentem zemské správy politické Kosinou.
č. 1668Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Vraného, Sechtra, Stoupala a společníků (čís. tisku 1457) o výluce Antonína Černého z práce při dobývání železné rudy v Chvaleticích (okres Přelouč)
č. 1669Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Jos. Ulricha a soudruhů (tisk č. 1422) o stranické praksi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích.
č. 1670Odpověď ministra vnitra na dotaz (číslo tisku 1414) o znásilňování dělnictva pro příslušnost k republikánské straně československého venkova.
č. 1671Odpověď ministra vnitra na dotaz (tisk č. 1328) o častých krádežích a loupeživých přepadeních venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchaných kočovnými tlupami
č. 1672Odpověď ministra vnitra v dohodě s ministrem národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského (tisk č. 1222) o zabavení Národních Listů ze dne 24. června 1019 a konfiskační praxi vůbec.
č. 1673Dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a na pana ministra obchodu o poškozování legitimního obchodu přidělováním rozdělu zemědělským družstvům.
č. 1674Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Hyrše a soudruhů na pana ministra vnitra o zabavení plakátů okresní politickou správou v Něm. Brodě.
č. 1675Návrh člena Národního shromáždění Rudolfa Tayerle a soudr. na ochranu sociálních zájmů příslušníků státu v cizině.
č. 1676Zpráva právního výboru o návrzích člena Národního shromáždění Dra Meissnera (tisk č. 95), aby byl vydán zákon, kterým se mění některá ustanovení trestního zákona.
č. 1677Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chrudimi, aby vydán byl ke stíhání pro přečin §u 305. tr. z. člen Národního shromáždění Vilém Brodecký.
č. 1678Zpráva I. výboru ústavního II. výboru právního o vládní osnově zákona (tisk č. 1589), jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.
č. 1679Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 452, kterým se mění nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů.
č. 1680Návrh člena Národního shromáždění Jana Jílka, Dra Jos. Dolanského a soudruhů, aby byla zřízena osobní zastávka v Přímělkově na severozápadní dráze mezi stanicemi Luky-Brancuze.
č. 1681Návrh, aby bylo zavedeno denní vyučování a zakázáno večerní a nedělní vyučování na učňovských pokračovacích školách průmyslových.
č. 1682Dotaz členů Národního shromáždění Buřívala, Pelikána a spol. na ministra Národní obrany, železnic a financí o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací vojenskými i jinými úřady zabraných.
č. 1683Zpráva zásobovacího výboru o návrh u členů Národního shromáždění J. Šamalíka, Fr. Šabaty a spol. (tisk 1606), aby letošní sklizeň bramborů byla úplně uvolněna.
č. 1684Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje ustanovení § 3., odstavce 6. zákona čís. 92 z. z. pro Čechy a § 3., odstavce 4. zákonů pro Moravu a Slezsko ze dne čís. 97 a 98 ř. z. týkající se připsání deskových pozemků.
č. 1685Dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Kvapila, Dra Boh. Němce a soudruhů k předsedovi ministerstva o výprodeji uměleckých a historických památek v republice rakouské.
č. 1686Dotaz členů Národního shromáždění Aloise Konečného a společníků na ministra pošt a telegrafů o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě.
č. 1687Návrh, aby byla obmezena účinnost zákona ze dne 27. května 1919 (čís. tisku 318), týkajícího se zajištění půdy dlouhodobým pachtýřům, pokud jde o součást statku církevního neb nadačního.
č. 1688Vládní návrh zákona o podmínečném odsouzení a propuštění.
č. 1689Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona tisk č. 1476, aby byly odstraněny pracovní a čelední knížky i trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru.
č. 1690Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Jar. Mattuše a soudruhů č. tisku 1567. o aféře hazardních her.
č. 1691Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Petra Pavlána a soudruhů (tisk čís. 1111.) pro nedosazení správní komise V Ratimově.
č. 1692Vládní návrh zákona, jímž se mění § 125, č. 7, zákona o osobní dani, dále ustanovení o poválečných přirážkách ku přímým daním.
č. 1693Vládní návrh zákona o zavedení poválečné přirážky k poplatkům a o změnách s tím souvisících.
č. 1694Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona tisk č. 1653 na změnu a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 1695Odpověď ministra vnitra v souhlase s ministrem věcí zahraničních na dotaz (č. tisku 1526) o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě.
č. 1696Odpověď ministrů: vnitra, spravedlnosti a zemědělství na dotaz (číslo tisku 1255) o stranickém terroru proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti politického přesvědčení organisacemi dělnickými.
č. 1697Zpráva právního výboru o vládním návrhu tisk č. 1548 na trestání válečné lichvy a o lidových soudech pro ně.
č. 1698Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou.
č. 1699Odpověď ministra národní obrany na dotaz (tisk čís. 1447) stran přehmatů politických a společenských, kterých se dopustil československý dělostřelecký pluk č. 1. v Novém Městě n. Váhem.
č. 1700Návrh člena Národního shromáždění Jaromíra Špačka a soudruhů, aby byla postátněna a řádně vybavena gobelinová škola ve Val. Meziříčí.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP