Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2689.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti zemského trestního soudu v Praze o vydání člena Národního shromáždění Em. Špatného ke stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (k žalobě Jar. Bičiště).

Jaroslav Bičiště, majitel knihařského závodu v Praze II., žádá za trestní stíhání člena Národního shromáždění Emila Špatného pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem uveřejněním článku "Kdo se nabízel pražské státní policii za konfidenty", v čís. 21 časopisu "Večerní České Slovo" ze dne 27. ledna 1920, v němž se uvádí, že v zabaveném policejním archivu nalezeny byly dokumenty, jimiž mezi osobami, které se nabízely ke konfidentským službám, byl také "Bičiště Jar., papírník, Praha II., Pštrosova ul."

Článkem tím se Jar. Bičiště cítí těžce uražen.

Imunitní výbor vzhledem k tomu, že člen Národního shromáždění Emil Špatný není ani zodpovědným redaktorem časopisu "Večerní České Slovo", ani není zjištěna účast jeho při sepsání zmíněného článku, a vzhledem k tomu, že výboru imunitnímu policejní archiv přístupným není, činí návrh, aby člen Národního shromáždění Emil Špatný k žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 16. března 1920 Pr. XIV 32/20 vydáván nebyl.

V Praze dne 26. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Matúš Dula v. r.
Dr. Vratislav Černý v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP