Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2688.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti zemského trestního soudu o vydání člena Národního shromáždění Josefa Stivína ke stíhání pro přečin urážky na cti spáchaný tiskem (k žalobě Ant. Pika).

Antonín Pik, tajemník ve Vršovicích, žádá za trestní stíhání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem tím, že ve "Večerníku Práva Lidu" ze dne 22. ledna 1920, č. 17, jehož zodpovědným redaktorem jest Josef Stivín, uveřejněn jest pod nadpisem "Jak se hospodařilo v obcích za války" článek, v němž se mimo jiné tvrdí, že z přídělu 60 beden mýdla pro obec Vršovickou "jednu bednu si mezi sebe rozdělili páni městští radní".

Poněvadž pak Antonín Pik byl členem městské rady ve Vršovicích již nějaký čas před válkou, jakož i po celou dobu války až do roku 1918, je tímto paušálním obviněním na cti své ohrožen a domáhá se zadostiučinění cestou soudní.

Imunitní výbor, vzhledem k tomu, že musí být občanu na cti ohroženému poskytnuta možnost, aby soudním projednáním věci zadostiučinění si zjednal, činí návrh, aby člen Národního shromáždění Josef Stivín k žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 7. února 1920 čís. jedn. Pr. XIV 22/20/20 byl vydán.

V Praze dne 26. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Matúš Dula v. r.
Dr. Vratislav Černý v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP