Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2687.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Olomouci za vydání člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha pro přestupek podle § 19, 21 tisk. zák.

Okresní soud v Olomouci žádá za vydání člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha k trestnímu stíhání pro přestupek podle § 19, 21 tisk. zák. pro neuveřejnění opravného článku zaslaného mu jakožto zodpovědnému redaktorovi "Československého Deníku" stát. zastupitelstvem v Olomouci.

Oprava týkala se útoku na voj. správu v Olomouci, poněvadž prý zeměbr. nemocnice v Olomouci, ač disponuje sanitním autem, přivezla jednoho dne na nádraží zmrzačeného a duševně chorého vojáka ve špinavém hnojníku. Opravou sdělovalo stát. zastupitelství úředně, že zmíněný voják nebyl přivezen hnojníkem, nýbrž kočárem, poněvadž zdravotní auto bylo poroucháno.

Ačkoli tedy tento skutkový děj uskutečňuje přestupek výše uvedený, poněvadž tato oprava ode dne 26. listopadu 1919, kdy byla čl. Národního shromáždění Rudolfu Mlčochovi doručena, uveřejněna nebyla,

navrhuje imunitní výbor, aby posl. Mlčoch k trestnímu stíhání vydán nebyl,

jednak proto, poněvadž prohlásil, že vykonávání poslaneckého mandátu znemožňuje mu, aby také věcně "Československý Deník" redigoval, a že proto neuveřejnění opravy úmyslně nezavinil, jednak proto, že se člen Národního shromáždění Rudolf Mlčoch zavázal, že citovanou opravu dodatečně uveřejní.

V Praze dne 26. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Matúš Dula v. r.
Jiří Skorkovský v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP