Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2686.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Uhlíře a spol.

na vybudování přímého a levného spojení měst českého severovýchodu s hlavním městem republiky.

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby věnovala této resoluci všestrannou pozornost:

Český severovýchod a to především kraj Broumova, Náchoda, Trutnova, Vrchlabí, Králové Dvora, Hořic a Nové Paky, vynikající nad jiné končiny čsl. republiky neobyčejně vyvinutým průmyslem a nemající posud přímého a laciného spojení s hlavním městem republiky, trpí tímto nedostatkem velmi citelné škody národohospodářské i národně kulturní. Z tohoto důvodu jest nezbytně třeba, aby byly, do stavebního programu v létech 1920 - 1925 zahrnuty a určitě provedeny tyto úkoly:

1. Vybudování trati Praha - Lysá - Nymburk - Chlumec - Hradec Králové - Josefov - Jaroměř na trať dvojkolejnou.

2. Zkrácení této trati tím způsobem, že se vybuduje nová trať z Nymburka do Králové Městce a přestaví lokální trať Králové Městec - Chlumec na trať rychlíkovou.

3. Zřízení přímé spojky mezi Starkočem a Náchodem tak, aby obyvatelstvo z Náchodska a Broumovska mělo přímé vlaky do svého župního sídla Hradce Králové a zároveň také připojení na rychlíkovou trať z Josefova event. Hradce Králové ku Praze.

4. Buďtež bezodkladně provedeny veškerá detailní studia, potřebná pro zbudování nové trati spojující v prvé řadě český severovýchod s Prahou, při čemž budiž dbáno dosavad nejvíce zanedbaných a přece vlastní silou mocně rozkvétajících měst Hořic, Králové Dvora a Náchoda.

5. Dosavadní tratě v těchto končinách, jmenovitě Nymburk - Jičín-Hradec Králové, Choceň - Broumov a Chlumec - Trutnov nedostačují v žádném směru velikým úkolům, jež na ně stále více mohutnící průmysl i osobní frekvence kladou, buďtež tedy podrobeny důkladně revisi a nedostatky, brzdící všestranný rozvoj, s napětím všech sil urychleně odstraněny.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru dopravnímu a rozpočtovému.

V Praze dne 26. března 1920.

Dr. Uhlíř,

V. Drobný, Freiman, Moudrý, Dr. Krejčí Frant., Svozil, Skurský, Jar. Plicka, Tučný, Stříbrný, Dr. Krouský, Zeminová, Jan Hrizbyl, St. K. Neumann, Emil Špatný, Laube, Dr. Klouda, Dr. Rambousek, Fišer, Slavíček, Holejšovský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP