Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2685.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dra Mareše, Dra Syllaby a soudr.

na ministra národní obrany

o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibířském vojsku.

V sibířském vojsku československém konali a konají zdravotní službu studující lékařství, kteří po svém návratu do vlasti budou potřebovati a právem požadovati podpory k dokončení svých studií.

Podepsaní táží se proto, má-li ministerstvo národní obrany o tom zprávu a hodlá-li něco učiniti, aby oněm studujícím lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibířském vojsku, byla poskytnuta podpora k dokončení studií, jakmile se navrátí.

V Praze dne 26. března 1920.

Dr. Mareš, Dr. Syllaba,

Sís, Dr. Lukavský, Hatlák, B. Král, V. Čipera, Ing. O. Nekvasil, Dr. J. Herben, Dyk, Viková-Kunětická, Dr. A. Zeman, Alois Jirásek, Dr. Metelka, Jan Veselý, Dr. Jar. Brabec.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP