Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2684.

Návrh

členů Národního shromáždění Fr. Buřívala, Emila Špatného, Jaroslava Plicky a soudruhů

na zařadění všech státně zaměstnaných v Nymburce do II. třídy místních přídavků devadesátiprocentních.

Zaměstnancům státní dráhy, bývalé severozápadní dráhy v Nymburce, náleží podle § 3., zákona ze dne 7. října 1919, sb. z. a nař. č. 541, místní, dříve aktivní přídavek 90%ní. Tento místní přídavek vyměřen jim byl plným právem vzhledem k abnormálním poměrům bytovým a vyživovacím.

Leč ostatním státním zaměstnancům v Nymburce, totiž úředníkům, profesorům a učitelům poukázán místní přídavek pouze osmdesátiprocentní z částek, které vypadají pro Prahu.

Činí tudíž podepsaní výše uvedený návrh, jenž po stránce formální dodatečně budiž přikázán výboru státně zřízeneckému a rozpočtovému.

V Praze dne 26. března 1920.

Fr. Buříval, Emil Špatný, Jaroslav Plicka,

Dr. Krouský, Dr. Klouda, Skorkovský, Stříbrný, Ing. Záruba-Pfeffermann, St. K. Neumann, Holejšovský, Freiman, Jan Hrizbyl, K. Moudrý, Tučný, Fišer, Slavíček, Dr. Rambousek, Zeminová, Dr. Uhlíř, J. Svozil, Laube, V. Drobný.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP