Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2676.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Kyjově za vydání člena Národního shromáždění Jana Měchury, stíhaného pro podezření ze zločinu zpronevěry na podkladě udání Jana Kohoutka.

Jan Kohoutek, domkář ze Šardic, podal trestní oznámení okres. soudu v Kyjově, ve kterém tvrdí, že posl. Jan Měchura, obecní starosta v Šardicích, nevyplatil mu povinné vyživovací příspěvky za dobu od 1. listopadu 1917 až do 30. dubna 1918 v úhrnné částce 144 K 80 h. Okresní soud v Kyjově na podkladě tohoto udání žádá za vydání poslance J. Měchury, jakožto podezřelého ze zločinu zpronevěry.

Jak z dokladů vychází na jevo, meškal Jan Měchura, jakožto tehdejší říšský poslanec ve Vídni a zastupoval jej v hodnosti starostenské v Šardicích ode dne 1. listopadu 1917 až do dne 30. dubna 1918 František Minař, člen obecního výboru, který také vyplácel vyživovací příspěvky, jak sám písemně doznává. Obvinění Kohoutkovo nemůže se tedy týkati posl. Měchury, nýbrž jen Františka Minaře, který však chce svoji nevinu před soudem sám dokázati.

Na podkladě těchto údajů usnesl se imunitní výbor doporučiti Národ. shromáždění, aby Jan Měchura vydán nebyl.

V Praze 24. března 1920.

Předseda:
Referent:
Matúš Dula v. r.
K. Jonáš v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP