Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2667.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 21. ledna 1920 za souhlas ke stíhání člena Národního shromáždění Vlastimila Tusara, ministerského předsedy v Praze, pro přečin § 51. zákona o právu autorském.

Oskar Flögl, býv. vydavatel a redaktor týdenníku "Československá Republika" v Praze VII., učinil dne 19. ledna 1920 na člena Národního shromáždění Vlastimila Tusara, ministerského předsedu v Praze, u zemského trestního soudu v Praze trestní oznámení pro přečin § 51 zák. autorského, jehož se podle tvrzení tohoto trestního oznámení dopustil tím, že úřední list republiky, jenž počal dnem 1. ledna 1920 vycházeti, přijal název: "Československá Republika", ačkoli názvu tohoto užíval redaktor Oskar Flögl již před tím pro svůj periodický týdeník, který vydával v Praze VII.

Vzhledem k tomu, že pan Vlastimil Tusar není ani vydavatelem, ani redaktorem úředního listu, časopis pana Oskara Flögla pod názvem "Československá Republika" pak již od měsíce srpna 1919 vůbec nevychází, a pro úřední list republiky Československé je název: "Československá Republika" pojmenováním nejpřirozenějším, činí se návrh, by obviněný p. Vlastimil Tusar k žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 21. ledna 1920 č. j. Vr. XII. 780//20 k trestnímu stíhání vydáván nebyl.

V Praze dne 24. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Matúš Dula v. r.
Dr. Soukup v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP