Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2665.

Návrh

členů Národního shromáždění Ondřeje Wachtfeidla a soudruhů

na přeložení dráhy žel. "Zelnovky", vedoucí od Čes. Budějovic k Černému Kříži.

V roce 1890 postavena byla železná dráha od Českých Budějovic k Černému Kříži, která pro provoz obecenstva i nákladů nevyhovuje. Pro odpor rolníků Lipských, kteří zdráhali se vyvlastnění pozemků pro stavbu dráhy, položena byla dráha proti svahu, což jest nyní velmi na závadu. Tomuto nedostatku dalo by se odpomoci tím, že by se trať se stanicí Poříčí za mostem přestavěla směrem v pravo. Zde možno dáti dráze směr k obci Lipí a tam zříditi stanici.

Ve formálním návrhu navrhují podepsaní přidělení tohoto návrhu výboru dopravnímu.

V Praze 24. března 1920.

Ondřej Wachtfeidl,

J. Smrtka, Hübner, Jos. Tomášek, Otmar Hrejsa, J. Klega, Slavík, K. Medvecký, Fr. Mašata, Měchura, Zíka, Dr. Rolíček, Benda, A. Hvizdák, F. J. Kroiher, Hyrš, Dr. Kyjovský, Dr. Brežný, Oktavec, Dr. Vanovič, Okleštěk.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP