Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2663.

Odpověď

ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Vojty Lukeše a soudruhů (tisk 2383)

v příčině používání úředního razítka výhradně německého jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.

Podle výsledku vyšetřování na dotaz zavedeného užívá berní úřad v Opavě českého razítka od listopadu 1919 a dopisuje si s českými stranami výhradně česky.

Byla-li straně stěžující si zaslána německá poštovní poukázka s německým razítkem, pak sluší hledati příčinu nikoli snad v urážlivém úmyslu berního úřadu, nýbrž buď v nemilém nedopatření nebo v okolnosti, že česká národnost strany bernímu úřadu zůstala neznámou.

Poštovními poukázkami zasílá berní úřad: učitelské výslužné, vyživovací příspěvky, soudní deposita a sirotčí peníze. Kvitance i úplně vyplněné poštovní poukázky - z nichž je národnost strany patrna - vyžadují se pouze v případě prvém, kdežto v posledních třech případech vyhotovují se poštovní poukázky bez předchozího předložení kvitance, při čemž je rozhodnou řeč, ve které je sepsán soudní poukaz.

Dovoluji si podotknouti, že jak úřadům v Opavě tak i pánům interpelantům je známo, že české strany z Opavy a z okolí vyhledávají právní pomoci namnoze dosud u německých advokátů, kteří v jejích jménu podávají žádosti atd. v řeči německé.

Jelikož je přednostou berního úřadu v Opavě spolehlivý úředník, jenž požívá plné důvěry české národnosti, jsem přesvědčen, že postup jmenovaného berního úřadu v otázce jazykové nezavdá nové příčiny ke steskům.

V Praze 16. března 1920.

Ministr financí:
Sonntág v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP