Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2657.

Dotaz

člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudr.

na ministra železnic,

ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha - Zdice - Protivín.

Již vícekráte bylo poukázáno na nedostatečnost osobního provozu na trati Praha - Zdice - Protivín, a to zejména v tom směru, že v relaci Zdice - Protivín používá se strojů o naprosto nedostatečné výkonnosti. Dne 17. března t. r. osobní vlak 612 dojel z Protivína do Tochovic, kamž, jelikož nebyl s to vlak dále provésti, musila mu býti na výpomoc odeslána z Příbrami lokomotiva, čímž se do Prahy téměř o 11/2 hod. opozdil. Takovéto uváznutí vlaku na trati během poslední doby přihází se až příliš často. Zlořád tento musí konečně vzíti za své, takovéto braky musí jíti tam, kam se hodí a kde je lze upotřebiti, ale pro zmíněnou trať musí bezpodmínečně býti dodány stroje zcela řádné o plné výkonnosti.

O dělnictvo, bydlící v oblasti tratě Zdice - Příbram a v pražských továrnách velmi početně zaměstnané, není rovněž, pokud jejich dopravy v sobotu z Prahy domů, a v neděli zase zpět do Prahy se týče, vůbec nijak postaráno. Dělnictvo, jež z největší části v sobotu o 12. hod. pol. má prázdno, a kteréž vlak 615 pro nával ostatních cestujících nemůže nikdy pojmouti, potřebuje nevyhnutelně, by v sobotu zaveden byl proň buď od vlaku 317 neb jiného odpoledního mezi Prahou a Zdicemi jezdícího, dělnický vlak ze Zdic do Příbrami, a v neděli večer vlak 620 veden byl případně co dělnický až do Prahy, jelikož vlak 618 jest pravidelně již před Příbramí docela přeplněn.

Vzhledem na tyto okolnosti podepsaní se táží:

Jsou panu ministru železnic neudržitelné provozní poměry na trati Praha - Zdice - Protivín známy, jest ochoten je přistavováním jen řádně výkonných lokomotiv odstraniti, jakož i zavedením dělnického vlaku pro soboty a neděle z Prahy do Příbrami a zpět naříditi.

V Praze 22. března 1920.

Václav Johanis,

J. Rouček, Biňovec, Hrdlička, Rud. Tayerle, Teska, Jaroš, Merta, Dědic, Stivín, P. Cingr, Jos. Kouša, Srba, Svěcený, Káňová, B. Ecksteinová, F. Hummelhans, Fr. Houser, Zavadil, Ulrich, Jar. Marek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP