Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2656.

Zpráva

I. živnostenského výboru,

II. sociálně-politického výboru,

III. rozpočtového výboru a

IV. zásobovacího výboru

o peticích číslo 2211 a 2679, jimiž žádá administrativní výbor župy Liptovské

zamezení výčepu lihovin.

I.

V peticích se žádá zejména:

a) aby koncentrovaný líh v budoucnosti pod žádnou záminkou rozdělován nebyl,

b) aby každý obchod s koncentrovaným lihem, jakož i každá doprava tohoto na území Slovenska byla přísně zakázána,

c) aby jmenovitě odprodej lihových nápojů (mimo vína a piva) byl nejen ve výčepech, ale také v uzavřených láhvích, sudech atd. zakázán,

d) aby byl příslušný zákon o tom opatřen potřebnou trestní sankcí, a to v tom smyslu, že každý, kdo kupuje, prodává, ponouká, převáží atd. koncentrovaný líh, byl v první řadě pokutován, v druhé trestán vězením, po případě aby mu odňata byla licence (živnostenský list).

Živnostenský výbor uvažoval o peticích a rozhodl se navrhnouti Národnímu shromáždění, aby tyto přikázány byly nejen ministerstvu financí podle usnesení výboru pro zásobování, ale také ministerstvu obchodu k dalšímu řízení.

V Praze dne 18. března 1920.

Za předsedu:
Zpravodaj:
Bohumil Fischer v. r.
Vlad. Hatlák v. r.


II.

Sociálně-politický výbor připojuje se ke zprávě živnostenského výboru o petici čís. 2679.

V Praze dne 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
V. Johanis v. r.
Vlad. Hatlák v. r.


III.

Výbor rozpočtový připojuje se ke zprávě výboru živnostenského.

V Praze dne 22. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
R. Jaroš v. r.
F. Jirásek v. r.


IV.

Výbor zásobovací uvažuje o petici čís. 2211, jíž žádá se zamezení alkoholu na Slovensku, učinil rozhodnutí své v tom směru, by postoupena byla petice čís. 2211 ministerstvu financí k dalšímu řízení.

V Praze dne 25. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jos. Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP