Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2653.

Odpověď

ministra veřejných prací a ministra železnic

na dotaz členů Národního shromáždění dr. Jar. Brabce, dr. Lukavského a soudr. (tisk č. 2229)

stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.

Nutnou a samozřejmou podmínkou, aby železniční provoz mohl býti udržen bez ohledu na to, zda určité množství uhlí pravidelně dojde, jest přiměřená zásoba uhlí ve stanicích strojních a výtopnách.

V normálních dobách byly tyto zásady také udržovány a doplňovány. Za všeobecné nouze o uhlí v uplynulých měsících zimních neměly však dráhy takových zásob vůbec, ano často nedošlo ani uhlí k provozu toho dne potřebné. V takových případech hrozili nebezpečí okamžitého obmezení, ano i zastavení dopravy se všemi hospodářskými důsledky, takže by ani uhlí pro průmyslovou a soukromou potřebu nebývalo možno přepraviti na místa určení. Železniční správa byla tudíž nucena, aby zabránila tomuto zlu, v některých zvlášť svízelných případech vypomoci si zabavováním uhlí soukromého, které se nalézalo právě ve stanicích, v nichž okamžitá tíseň uhelná nastala.

Vylíčení svrchovaně nepříznivé poměry byly i na Denisově nádraží v Praze v prosinci 1919 a začátkem ledna 1920.

Zabavování soukromého uhlí pro účele železniční bylo však, jakmile situace se zlepšila, zastaveno.

Výměrem ministerstva železnic ze dne 23. ledna t. r. byly železniční úřady poznovu upozorněny, aby zákaz o zabavování uhlí dodržovaly co nejpřísněji.

Aby ministerstvo veřejných prací dodržování tohoto zákazu umožnilo, zvýšilo počínajíc dnem 1. března 1920 kontingent železničního uhlí měsíčně o 37.000 tun a vypomáhá mimo to každé pondělí mimořádným přídělem 500 tun.

V Praze dne 6. března 1920.

Ministr železnic:
Ministr veřejných prací:
Dr. Franke v. r.
A. Hampl v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP