Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2640.

Odpověď

ministrů vnitra a spravedlnosti

na dotaz členů Národního shromáždění Dra. Theodora Bartoška

a soudr. (tisk č. 2163)

o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví

bývalé říše Rakousko-Uherské.

K dotazu dovoluji si po dohodě s ministrem spravedlnosti prohlásiti, že vláda jest si plně vědoma a také pamětliva své povinnosti a přísně toho dbá, aby soudy zachovávaly zásadu samostatnosti naší republiky. Porušení této zásady nelze však spatřiti v tom, jestli soudy v určitém případě poukážou na dřívější judikaturu, spočívající na zákonech a nařízeních, které československá republika pro kontinuitu právní převzala (zákon ze dne 28. října 1918, č. 11. sbírky zákonů a nařízení), neboť nelze se zříci rázem všech právních zásad, které z převzatých zákonů a nařízení vyplývají a také našimi soudy jsou za správné uznávány.

Takové poukazy na dřívější judikaturu zavdávají naši státní samostatnosti právě tak málo, jako když se soudy dovolávají názorů vyslovených třeba v cizí literatuře, aby tím došly ke správnému výkladu zákona.

Obmezením práva a povinnosti soudů pátrati po správném výkladu a tudíž po absolutním právu na základě podobných pomůcek, byla by ochromena vědecká činnost soudců, která jest přece žádoucí, a bylo byl zasahováno do neodvislosti soudcovské při rozhodování.

V Praze 12. února 1920.

Ministr spravedlnosti:
Ministr vnitra:
Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP