Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2636.

Odpověď

ministra veřej. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz člena N. S. Emila Spatného a soudruhů (číslo tisku 2295)

o ohrožení lázeňských podniků v Praze.

Hledíc ke zrušení královských lázní v Praze a zprávám ve veřejných listech o ohrožení dalších dvou soukromých lázeňských podniků v Praze, ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy vypracovalo návrh zákona, jímž by se zabránilo rušení podniků lázeňských ve Velké Praze a zaslalo již 5. února 1920 opis jeho ministerstvu obchodu, aby se o něm co nejdříve vyslovilo.

Ježto ministerstvo obchodu právě projevilo souhlas s návrhem tímto, byl návrh zákona se zprávou důvodovou předložen ministerské radě.

V Praze dne 13. března 1920.

V zastoupení

ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

ministr pro zásobování lidu:

Houdek, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP