Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2635.

Návrh

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a spol.

na přezkoušení výrobních nákladů stavebních hmot a snížení směrných

maximálních cen.

Svaz průmyslníků československých, odbor pro staviva, provádí na republice sabotáž tím způsobem, že na základě falšovaných kalkulací vyhání do ohromné výše ceny staviv, hlavně vápna a cementu, čímž naprosto letošní stavební ruch znemožní a ohrozí tím hlavně družstevní stavby malých lidí i veřejné a státní podnikání a vyvolává situaci, která veřejné zájmy nebezpečně ohrožuje.

Co tento svaz obával se učiniti před převratem, za mnohem horších výrobních poměrů ve válce světové za Rakouska, při větším nedostatku uhlí a při jeho horší kvalitě, to troufá si dnes, poněvadž se domnívá, že republikánské úřady nemají schopnost do jeho zfalšovaných kalkulací vniknouti, odbornicky tyto zkoumati a proti strůjcům tohoto neoprávněného zvýšení cen vápna i cementu bezohledně, jako proti lichvářům zakročiti. Cena vápna byla dnes zvýšena průměrně na kč 25.-26-. cena cementu na kč 50.-; tyto ceny neodpovídají vůbec skutečnosti a docílí průmyslníci při těchto ohromné, ničím neodůvodněné zisky, které v dnešní těžké hospodářské krisi sice několik jednotlivcův obohatí, avšak stavební ruch úplně ochromí.

Na základě uvedených důvodů navrhují podepsání:

Vláda se vyzývá, aby nařídila okamžité přezkoušení výrobních nákladů stavebních hmot a snížení směrných maximálních cen.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru sociálně politickému k vyřízení do 3 dnů.

V Praze dne 19. března 1920.

Vladimír Drobný,

Sladký, Dr. Klouda, Slavíček, Stříbrný, Jan Hrizbyl, J. Svozil, R. Laube, Freiman, Fišer, Skorkovský, Holejšovský, Zeminová, St. K. Neumann, Dr. Uhlíř, Tučný, Dr. Boh. Vrbenský, Buříval, Dr. Bartošel, Kandová-Štychová, Moudrý.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP