Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2634.

Návrh

členů Národního shromáždění Dr. Fr. Lukavského, Dr. A. Hajna,

Dr. Budínského a druhů

na úpravu administrativní správy školství národního a středního

v republice Československé.

Dosavadní zákony o administrativní správě školství národního a středního v republice Československé, převzaté z bývalého Rakouska se neosvědčily, jak dokazují nesčetné stesky obyvatelstva i učitelstva.

Buďtež tedy změněny a to hlavně těmito směry:

Okresní školní rady se zrušují a působnost jejich přenáší se jednak na školní inspektory, jednak na zemskou radu školní.

Zemská rada školní budiž vyproštěna ze závislosti na ministerstvu vnitra, budiž v ní zastoupeno náležitě učitelstvo národní a středoškolské, dosud nedostatečně zastoupené a buďtež změněny zejména § 40, 41, 43, 44, 45 zemského zákona pro Čechy ze dne 24. června 1890, č. 46 z. z. a §§ 35, 36. 37, 38, 39, 40, 45b zemského zákona pro Moravu ze dne 27. listopadu 1905, z. z. č. 4 ex 1906.

Návrh budiž přikázán výboru kulturnímu, aby o něm podal zprávu do 3 dnů.

V Praze dne 19. března 1920.

Dr. Fr. Lukavský, Dr. A. Hajn, Dr. Budínský,

Dr. Engliš, Dr. Jar. Stránský, Ing. O. Nekvasil, El. Purkyňová, V. Čipera,

Dr. Vaněk, Dr. Vrat. Černý, Dr. B. Němec, Dr. Kramář, Ing. L. Novák, K. St.

Sokol, Viktor Dyk, Ing. Bečka, Herben, Dr. Jar. Brabec, Heinrich, Dr. A. Zeman,

Sís, Kvapil, Alois Jirásek, Viková-Kunětická.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP