Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2631.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dyka, V. Čipery, J. Veselého a soudr. na ministra vnitra, ministry veřejných prací a sociální péče

o poměrech t. zv. "světáků".

V jižních a jihozápadních Čechách žije převeliký počet domkářů a bezzemků, kteří nenacházejíce doma výživy odcházeli před válkou na práci saisonní za hranice, hlavně do Německa a do Vídně, aby se na zimu vraceli. Tito t. zv. "světáci" tvoří ve mnohých vsích těchto chudých krajů valnou většinu obyvatelů. Za války ovšem změnily se poměry, ale nezměnila se bída oněch domkářů a bezzemků. Snahou "světáků" bylo, aby buď se jim dostalo půdy, kterou by mohli obdělávati, neb aby hned započata byla stavba druhé koleje dráhy Budějovice-Plzeň a tím se umožnila práce doma, nebo posléze, aby se jim dostalo pasu do sev. Francie, spustošené válkou. Všechny jejich kroky byly však marné. Dnes, kdy nadchází doba, v níž "světáci" odcházeli za prací z jižních a jihozápadních Čech, mezi nimi se vzmáhá krajní rozčilení nad tím, že se jejich žádost nevyřizuje. Nemají práce, ale také nemají chleba a jsou i s jejich rodinami uvedeni do trapné bídy. Důsledky tohoto stavu mohly by být neblahé.

Tážeme se tudíž:

1. Jsou ministrům trudné poměry "světáků" známy?

2. Hodlají tak či onak, ale bez odkladu, umožnit, aby našli práci a tím také výživu?

V Praze dne 19. března 1920.

Dyk, V. Čipera, Jan Veselý,

Dr. Vaněk, Dr. B. Němec, Dr. Matoušek, Dr. Hajn, Nohel, Hatlák, L. Novák, Viková-Kunětická, Dr. A. Zeman, Sokol, B. Fischer, Petrovický, Dr. Jar. Brabec, Dr. Lukavský.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP