Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2626.

Zpráva

I. výboru kulturního a

II. výboru sociálně-politického

o návrhu členů Národního shromáždění Boh. Fischera, V. Rebše

a soudr. (tisk č. 219)

na zavedení poraden pro volbu povolání.

I.

Návrh uvedený poukazuje na dva zjevy, kteréž ohrožují budoucí práci průmyslovou: na stoupající přebytek osob školsky a teoreticky vzdělaných, čili učený proletariát a na ubývající počet těch, již řádné práci by se přiučili.

Nelze upříti, ze řemeslné i průmyslové práce vyžadují dokonalého náležitě vycvičeného dorostu, a o ten je pravá potíž a pravý boj. Třeba se tedy všemožně starati o stejnoměrnější a účelnější roztřiďování sil pracovních do oborů průmyslových, a do povolání svobodných.

Toho se chce podle návrhu dosáhnouti působením při volbě povolání. Aby totiž zde někdo byl, kdo by záhy dorost již na národních školách při volbě povolání vedl, mu radil a vylíčil výhody toho kterého povolání.

I navrhuje kulturní výbor:

Národní shromáždění rač se usnésti:

Ministerstvu školství a národní osvěty se ukládá, by ustanovilo poradny pro mládež pro volbu budoucího povolání.

V Praze 8. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Srdínko v. r
Dr. Ant. Cyril Stojan v. r.


II.

Sociálně-politický výbor připojuje se k straně kulturního výboru o zavedení poraden pro volbu povolání jako skutečně účinného prostředku ku přípravě povolání mládeže do budoucích zaměstnání.

V Praze 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
V. Johanis v. r.
Vlad. Hatlák v.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP