Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2625.

Zpráva

I. výboru zásobovacího a

II. výboru technického

o peticích, týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích.

1. Petice občanů z Nové Vsi, Chytic a Kunovic za zlepšení poměrů vyživovacích a poskytnutí podpory na opravu hrází obecních č. 1946 pet.

Zásobovací výbor navrhuje:

Petice čís. 1946 odevzdává se ministerstvu pro zásobování i ministerstvu pro veřejné práce k dalšímu řízení.

V Praze dne 9. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Josef Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.

Technický výbor připojuje se ke zprávě výboru zásobovacího.

V Praze dne 10. března 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Ing. Rotnágl v. r.
Ing. Bečka v. r.2. Petice Svazu horských okresů se sídlem v Nové Pace stran zrušení lnářské ústředny č. 2741 pet.

Výbor zásobovací uvažuje o obsahu petice, nabyl přesvědčení, že žádost tato jest nyní bezpředmětnou, poněvadž nastala náprava, která uvedené dříve oprávněné stesky seslabuje, nicméně usnesl se doporučiti Národnímu shromáždění, aby petice čís. 2741 byla postoupena ministerstvu zemědělství k dalšímu řízení.

V Praze dne 17. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jos. Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.


3. Petice městské rady ve Volyni za zvětšení výroby uhlí č. 2516 pet.

Výbor zásobovací pojednav o obsahu petice města Volyně usnesl se na tom, doporučiti Národnímu shromáždění, aby petice čís. 2516 byla postoupena ministerstvu veřejných prací k dalšímu řízení.

V Praze dne 17. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Josef Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.


4. Žádost velkostatku Hostačova za příděl uhlí pro omlat a parní orbu č. 3864 pres.

Výbor zásobovací prozkoumav obsah žádosti uznal naléhavost její a rozhodl se doporučiti Národnímu shromáždění, aby žádost čís. 3864 pres. byla postoupena k dalšímu rychlému řízení ministerstvu veřejných prací.

V Praze dne 17. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jos. Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.


5. Žádost rolníků v Drobovicích za příděl uhlí pro výmlat č. 3895 pres.

Výbor zásobovací pojednav o obsahu žádosti usnesl se na tom, doporučiti Národnímu shromáždění, aby žádost čís. 3895 pres. byla postoupena ministerstvu veřejných prací k dalšímu řízení.

V Praze dne 17. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jos. Šamalík v. r.
J. Hyrš v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP