Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2621.

Návrh

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a spol.

na reorganisaci žňových komisí.

Žňové komise vybudovány byly jako poradní a distribuční hospodářské sbory při samosprávách obecních, okresních, zemských a ministerstvu zásobování za války, kdy 90%, většina venkovského obyvatelstva (malozemědělci) nuceně vykonávala vojenskou povinnost a doma zůstávali jedině representanti nejbohatšího rolnictva. Tito ovládli všecky uvedené stupnice žňových komisí a navrhovali nebo i rozdělovali osivo, uhlí, petrolej, benzin a umělá hnojiva jedině bohatšímu rolnictvu, nedbajíce v ničem zoufalého volání domkářův a chalupníků po rozdělování spravedlivém.

Zřízením republiky začalo se odstraňovati mnohé, nedemokratické a nespravedlivé zařízení z dob rakouských, ale žňové komise zůstaly nedotčeny ve svém původním složení a rozdělovaly nespravedlivě dál. Jednání toto nebezpečně podkopává důvěru malozemědělců ke spravedlnosti v republice a v zájmu pořádku a pokoje na venkově je nutno provésti hned radikální nápravu.

Podepsaní navrhují proto: Aby byla okamžitě provedena reorganisace žňových komisí na zásadách:

1. V jednotlivých obcích pořízeny buďtež okamžitě soupisy samostatně hospodařících zemědělců bez rozdílu výměry, pokud tvoří zemědělské hospodaření hlavní součástku jejich živnosti a použitím všeobecného práva hlasovacího nadpoloviční většinou hlasů zvolena budiž pětičlenná místní žňová komise.

2. Použitím téhož systému volebního zvoleny buďtež pro obvody okresních politických správ sedmičlenné žňové komise okresní, při čemž volební právo mějtež členové místních žňových komisí.

3. Zemské žňové komise buďtež 10členné a volené členy žňových komisí obecních, žňová komise státní budiž 15členná, volená členy žňových komisí zemských. Volby buďtež provedeny uvedeným systémem.

4. V případě tvoření žňových komisí župních buďtež tyto 10členné a volené členy žňových komisí okresních; volební právo pro volby v tomto případě pak 12členných komisí zemských mějtež členové žňových komisí župních. Formálně budiž přiděleno výboru zemědělskému ku projednání do 8 dnů.

V Praze 18. března 1920.

Vladimír Drobný,

Hrizbyl, Kopeček, Dr. Boh. Vrbenský, Sladký, Kvidera, Freiman, Moudrý, Srnec, Slavíček, Emil Špatný, Pelikán, Tučný, Laube, Buříval, Dr. Rambousek, Skorkovský, J. Svozil, Holejšovský, Zeminová, Dr. Klouda.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP