Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2620.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Lukavského, Dra Matouška,

F. Síse a společníků

na zařadění města Tábora do II. třídy místních přídavků.

Místní přídavek státního zaměstnanectva v Táboře, jenž byl již v době předválečné nedostatečný, stačí tím méně nyní vzhledem ke drahotním a bytovým poměrům v městě Táboře. Náklady na živobytí jsou tak vysoké, že předstihují co do výše jiná města, na př. město Chrudim a Hradec Králové, která jsou již delší dobu ve druhé třídě místních přídavků. V městě Táboře jsou tyto státní úřady a ústavy: Krajský a okresní soud, státní zastupitelství, okresní finanční ředitelství, okresní správa politická, berní referát, berní úřad, evidence katastru pozemkové daně, dozorčí okres finanční stráže, státní dráha, poštovní úřad, cejchovní úřad, gymnasium, reálka, továrna na tabák atd.

Navrhují tudíž podepsaní, aby město Tábor bylo zařaděno do II. třídy místních přídavků; po stránce formální budiž návrh postoupen výboru státně zřízeneckému a rozpočtovému.

V Praze 18. března 1920.

Dr. Lukavský, Dr. Matoušek, F. Sís,

Dr. Vrat. Černý, L. Novák, Dr. Engliš, K. St. Sokol, Dr. Adolf Stránský, Dr. Jar. Brabec, Dr. Vaněk, Alois Jirásek, Dr. A. Zeman, V. Čipera, Dr. Scheiner, Hatlák, Nohel, Rebš, Eliška Purkyňová, J. Veselý, B. Fischer, Petrovický, Víková-Kunětická.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP