Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2617.

Návrh

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků,

na prodloužení zákona o ochraně drobných pachtýřů ze dne

30. října 1919, č. 593 sb. zák. a nař., na rok 1921.

Docházejí četné stížnosti drobných pachtýřů, že nájmy polí jsou jim nyní po Novém roce 1920 vypovídány. Jedná se očividně o obcházení zákona na ochranu drobných pachtýřů a tím celá tendence zákona pro drobné pachtýře tak potřebného vychází na prázdno. Namnoze spojen byl drobný pacht s povinnou prací polozdarma vykonávanou, čehož důkazem jest případ: Antonín Mička, domkář v Jamách č. 59 p. Žďár na Moravě, měl po 100 rokův od rolníka Václava Šandery kousek pole za svým domkem ve výměře 3 měr, za něž musel on i jeho otec pracovat za 20 haléřů denně, jen aby pozemek ten pro výživu své rodiny udrželi. Nyní byl mu vzat bez udání příčiny.

Poněvadž takové jednání vhání drobné pachtýře do zoufalé situace a vyvolává po bouření v nejchudších a nejčetnějších příslušnících venkova, navrhují podepsaní:

Zákon na ochranu drobných pachtýřů budiž ve své působnosti prodloužen na rok 1921 s ohlašováním nároků pachtýřských do 31. prosince 1920 od doby vyhlášení zákona.

Návrh budiž přikázán výboru pro pozemkovou reformu ku projednání do 8 dnů.

V Praze 18. března 1920.

Vladimír Drobný,

Dr. Boh. Vrbenský, Sladký, Moudrý, Dr. Klonda, Kopeček, Srnec, Kvidera, Hrizbyl, Buříval, Pelikán, J. Svozil, Dr. Rambousek, Tučný, Slavíček, Zeminová, Holejšovský,. Laube, Emil Špatný, Freiman, Skorkovský.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP