Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2610.

Dotaz

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků

na pana ministra financí

o rozdělování soli agrárními "Domovinami".

Všeobecně je pociťován nedostatek soli v nejširších vrstvách konsumentstva. Konsumní družstva Jednoty československých malozemědělských a hospodářských družstev nemají po delší dobu vůbec žádného přídělu soli, ačkoliv aprovisace obecní a konsumní družstva svazů jiných jsou alespoň občas poděleny. Z venkovských obcí docházejí zprávy, že agrární Domoviny rozdělují sůl svým členům, ačkoliv tito mají sůl také z obecních aprovisací. Podobný případ stal se taktéž v Sedlci u Nových Benátek, kde agrárníci přivezli sůl z obilního družstevního mlýna v Dražici a sůl byla rozdělována po celém novobenátském okrese jen pro agrárníky a Domovináře.

Tyto případy uvádějí v pobouření vše cek venkovský lid a budí všeobecnou ne důvěru k aprovisačním opatření republiky.

Podepsaní se táží:

Jest pan ministr financí ochoten vyšetřiti tento případ a stíhati exemplárními tresty všechny zúčastněné v tomto i jiných vyšetřených případech?

Jest pan ministr financí ochoten naříditi přísnou kontrolu při rozdělování soli po dobu jejího nedostatku, aby podobné křiklavé případy byly nemožny a konsumentstvo nebylo zbytečně drážděno?

V Praze dne 18. března 1920.

Vladimír Drobný,

Sladký, Moudrý, Em. Špatný, Zeminová, Dr. Klouda, Kopeček, Srnec, Skorkovský, Dr. Rambousek, Freiman, Buříval, Pelikán, Jos. Svozil, Tučný, Slavíček, Dr. Boh. Vrbenský, Holenšovský, Kvidera.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP