Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2609.

Zpráva

sociálně-politického výboru

o petici Jednoty českých soukromých úředníků v Praze

č. t. 2190.

Vzhledem k tomu, že zákon o pensijním pojišťování soukromého úřednictva byl právě novelisován, odkazuje se petice ministerstvu sociální péče k dalšímu úředním ujednání.

V Praze 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Johanis, v. r.
Hatlák, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP