Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2607.

Zpráva

I. živnostenského výboru a

II. sociálně-politického výboru

o peticích čís. 2448, 2466, 2484, 2527, 2592, 2665.

I.

Místní odbory Československé obchodnické besedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dále Hromady pomocnické při obchodních gremiích a společenstvech z těchže zemí, konečně jiná dobrovolná sdružení obchodního pomocnictva zaslala živnostenskému výboru 101 petici stejného znění, ve kterýchž zaměstnanci všech oborů práce obchodní domáhají se zavedení úplného klidu nedělního, kterýž nebyl vyřešen ani zákonem o osmihodinové době pracovní, pokud se týče obchodů. Ti stěžují si, že ani výnos ministerstva sociální péče nepřinesl v té věci podstatné nápravy, ježto se v něm pouze praví, že 32-hodinný nepřetržitý odpočinek, zaručený jednou v týdnu zákonem o osmihodinové době pracovní, má zpravidla připadnouti na neděli. Živnostenský výbor usnáší se doporučiti Národnímu shromáždění, aby petice tyto přikázány byly ministerstvu sociální péče a ministerstvu obchodu k dalšímu projednání.

V Praze dne 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Bohumil Fischer, v. r
Vlad. Hatlák, v. r.

II.

Sociálně-politický výbor připojuje se ke zprávě a návrhu živnostenského výboru.

V Praze dne 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
V. Johanis, v. r.
Vlad. Hatlák, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP