Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2604.

Dotaz

členů Národního shromáždění Jana Pelikána a spol.

na pana ministra financí

v záležitosti odstranění šlendriánu při celní kontrole

v Hrušovanech-Šanově.

V této pohraniční stanici konstatována byla již celá řada celních závad. Na podzim došlo po schůzi železničních zřízenců, na které byly místními železničními zaměstnanci poměry tyto kritisovány k intervenci sice podle zákona nepřístupné, ale zdravé, kterou provedli 2 zástupci brněnského sekretariátu Jednoty zřízenců českoslov. drah. Konstatovali velké nepořádky v zabavování zboží a vyslechnuvše místní zaměstnance, shledali, že celní zřízenci vůči republice své povinnosti nekonají.

Z Hrušovan do Rakouska převáží se cel baťochy masa, a železniční zřízenci, kteří jsou tam exponováni, musí jejich nákupy masa a jiných potravin obstarávati v Brně a ve Znojmě. Upozorní-li železniční zřízenci ihned po konstatování, na takový akt pašeráctví, zakročí se proti pašerákům s velikou nechutí, nebo se vůbec nezakročí. Jak daleko jde tolerance pašeráků se strany nadřízených celních činitelů, vysvítá z toho, že legionář, který v poslední době byl jako celní zřízenec do Hrušovan dosazen, byl suspendován a prohlášen za blázna, právě pro to, že si korektně počínal a na upozornění zřízenců železničních zakročoval. V pošt. vozech, které mají zvlášť v podlaze a ve střeše zřízené skrýše, se pašované zboží převáží.

Zřízencům, kteří celní zaměstnance na pašeráky upozorňují, je dokonce hroženo přesazením pro "míchání se do úředního výkonu." V železniční personální kuchyni přijímají se bez ohraničení množství železné 20 hal. z Rakouska, které se pak vnucují jako drobné konsumujícím železničním zřízencům. Že již dříve nebylo v Hrušovanech-Šanově pořádku a že to byli nadřízení úřední orgánové, kteří hleděli pašeráctví zatušovati, o tom svědčí skutečnost, že při provalení se pašerácké aféry vrchního průvodčího Alexandra Schlesingra z Brna, který byl chycen vrchním pošinovačem Šafránkem, posledně jmenovaný zřízenec nebyl ke hlavnímu přelíčení vzdor tomu, že jeho výpovědi při výslechu byly jistě nejsilnější - ani povolán.

V důsledcích uvedeného táží se podepsaní pana ministra financí:

Jsou panu ministrovi tyto poměry v Hrušovanech-Šanově známy?

Hodlá pan ministr naříditi nejpřísnější vyšetřování a k tomu předvolati svědky vrchního posunovače Ant. Šafránka, celního zřízence - legionáře - Eduarda Domeno, oba z Hrušovan, dále pak adj. Frant. Macha, ředitelství drah v Brně, oddělen VI., Frant. Škrabala, strojníka dílen žel. v Brně?

Je ochoten pan ministr po zjištění nepořádku proti usvědčeným vinníkům s největší přísností zakročiti a nahraditi po nich odstranění úbytek sil novými spolehlivými zaměstnanci, jakož i dozorčími orgány?

V Praze dne 16. března 1920.

Jan Pelikán,

Dr. Boh. Vrbenský, Dr. Klouda, Skorkovský, Kopeček, Dr. Uhlíř, Dr. Rambousek, K. Moudrý, Drobný V.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP