Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2400.

Návrh.

členů Národního Shromáždění Hrdličky, Brodeckého a soudr. ku provedení stavby dráhy spojující projektované dvě tratě Litomyšl-Polička a Moravany-Luže, kteráž by vedla přes Prosec v délce asi 16 km.

Veliké tamní přírodní bohatství jest dosud nezužitkováno, ježto Proseč a celé okolí jest příliš vzdáleno železničního spojení, i navrhují podepsaní, aby vzhledem k národohospodářskému významu stavby této dráhy, pochozí komise, která se dostav í

v nejbližších dnech k prohlédnutí obou výše jmenovaných tratí, současně prohlédla i okolí, jímž projektovaná dráha probíhati má.

Formálně navrhujeme, aby návrh přikázán byl výboru dopravnímu.

V Praze dne 12. února 1920.

Hrdlička, Brodecký,

Ecksteinová, Bechyně, F. Svoboda, J. Marek, Štěpánek, Kouša, Hybeš, J. Teska, R. Tayerle, Zavadil, Filipínský, B. Jakubka, Hummelhans, Johanis, Ed. Burian, Fr. Houser, A. Němec, Časný Felix, Charvát, J. Rouček, Dr. Soukup.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP