Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2393.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudruhů na ministra školství a národní osvěty

v záležitosti české školy v Černčicích v okrese Podbořanském.

Česká zemská dvoutřídní obecná škola, zřízená podle zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189, byla prozatímně umístěna v truhlárně průmyslníka Cífky v Černčicích, než bude provedena dostavba školy v Černčicích. V Černčicích jo totiž novostavba německé školy a v ní je dostatek místností pro českou školu. Je však třeba místnosti ty náležitě dohotoviti. Věc dostavby se však stále zdržuje, ač nynější učebna naprosto se nehodí k účelu školnímu a ohrožuje vůbec trvání dvoutřídní české školy v Černčicích. Stěny kolny, v níž je škola, mají sílu půl cihly. Polovina stěny je pak v hliněném břehu a voda jí prosakuje. Plochá střecha je nepatrně skloněna a kryta papírem. Padá-li sníh, nebo prší-li, voda prosakuje rychle stropem a kape do »učebny«. Kuchyňská kamna z cihel musí se dlouho vytápěti než-li vydají trochu tepla a druhá litinová nejsou s to vydati tolik tepla, aby se děti netřásly zimou a mohly sejmouti vrchní oděv, neboť teplo se ztrácí ve velké prostoře. Dvéře a malá okna jsou jednoduchá a nepřiléhající. V »učebně« panuje neustále přítmí. Pro uhlí a dříví není bezpečného úkrytu a proto učebna je zároveň dřevníkem. Před vchodem je pravá bažina, takže nebarvené lavice a podlaha poskytují hrozný pohled. Záchodů vůbec není a děti chodí za kůlnu do hliniště. Nachlazením při vyučování onemocněly již dvě učitelky, děti mají kašel, jsou též mnohé nemocny, takže je špatná návštěva. Uhlí přiděleno nebylo, ač se o to správa školy starala a též obec o to usilovala. Topí se dřívím a špatným, vypůjčeným uhlím.

Přes půl roku čekají již Čechové z Černčic a Petrohradu, odkudž též chodí děti do školy černčické, že bude česká škola umístěna ve zmíněné novostavbě, ale stále marně.

Veškeré kroky směřující k náplavě těchto ostudných poměrů neměly žádného výsledku.

I táží se podepsaní:

Co hodlá pan ministr školství a národní osvěty učiniti, aby se konečně dostalo české dvoutřídní škole v Černčicích náležitých místností?

V Praze dne 4. února 1920.

Dr. Lukavský,

V. Dyk, V. Čipera, Viková-Kunětická, Dr. Stránský Adolf, Hatlák, Dr. Matoušek, Ing. Novák Lad., Veselý J., Rebš, Votruba, Dr. Scheiner, Petrovický, Dr. Fáček, Dr. Vaněk, Boh. Fischer.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP