Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2392.

Dotaz

členů Národního Shromáždění F. Svobody, Filipínského, Roučka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty

o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně

V poslední době rozrušena jest česká veřejnost v Brně i na Moravě neodůvodněným chováním německé části občanstva brněnského a jeho zástupců ve správní komisi města Brna i německého tisku pro nejistotu, zda stane se skutkem administrativní opatření správní komise města Brna učiněné z důvodu, aby české děti v Brně byly umístěny ve školách obecných a měšťanských alespoň tak jako děti německé. Z toho důvodu táží se podepsaní p. ministra školství:

1. Jest panu ministrovi znám neutěšený stav umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně ve srovnání s umístěním škol německých?

2. Jest pan ministr ochoten postarati se o to, aby rozdělení školních budov v Brně stalo se spravedlivě?

V Praze dne 12. února 1920

F. Svoboda, Filipínský, Rouček,

Stivín, Ecksteinová, Rud. Tayerle, Srba, Merta, Brodecký, Hummelhans, Zavadil, Hrdlička, J. Marek, Kolaříková, Johanis, Jaroš, A. Němec, Fr. Houser, Biňovec, Dr. Witt, Štěpánek, Charvát, Bechyně, E. Burian, Hybeš.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP