Člen Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2386.

Zpráva

kulturního výboru

o peticích č. 1948 a 2338 pet. o vyučování náboženství, volnosti vyučování, účasti ve školních radách a vylučování theologických fakult u universit.

Člen Národního shromáždění Dr. Stojan předložil Národnímu shromáždění memorandum des Verbandes der deutschen katholischen Geistlichkeit podepsanou msgr. Heinrichem Fleckem a adresovanou An die Nationalversammlung der tschechoslovakischen Republik, které bylo pod č. 1948 odkázáno kulturnímu výboru. Týž člen Národního shromáždění předložil ještě druhý exemplář téže petice neboli téhož memoranda, od téhož spolku, podepsaný náměstkem předsedy dr. Grünertem. Došlo kulturního výboru pod č. 2338.

Německé duchovenstvo obrací se proti výnosům ministerstva osvěty a vyučování o vyučování náboženství. Soudí, že se tím odnímá škole mravní základ a že škola beznáboženská může sice vypěstiti odborníky, ale nikoli lidi mit Verantwortungsgefühl, Subordinationsgeist a skálopevné charaktery. Škola odstraňující kříž uráží nejčernějším nevděkem instituci, která školství dnešní vytvořila. Škola taková škodí státu podkopávajíc autority a obmezuje právo rodičů, aby děti byly vychovávány ve víře, v níž se zrodily.

Dále obrací se proti tomu, že od učitelstva se činí nátlak (teror) na rodiče a děti a také na ostatní učitele, aby nevykonávali práv jim přináležejících (pozdrav, dozor při náboženských cvičeních modlitby a pod.).

Za třetí žádají, aby konfesse měly zástupce ve školních a místních radách.

Za čtvrté ohražují se proti tomu, aby byla theologická fakulta oddělována ze svazku university z historických, vědeckých, kulturních, sociálních a náboženských důvodů. Nebudiž o tom rozhodováno bez Němců.

Konečně si přejí, aby tyto výklady a požadavky jak v poradách ankety o odluce tak i v příštím svobodně zvoleném shromáždění došly náležité pozornosti a ohledu.

Kulturní výbor konstatuje, že námitky v podání německého duchovenstva pronesené nijak se neliší od námitek přednášených od českých zástupců kleru a od poslanců strany lidové při různých příležitostech, také v Nár. shromáždění, nepokládá za potřebné o nich zvláště jednati, a navrhuje:

O peticích č. 1948 a 2338 pet. přechází se k dennímu pořádku a vláda se vyzývá, aby co nejdříve provedla zákonem nebo nařízením oddělení fakulty theologické od university.

V Praze dne 10. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. O. Srdínko v. r.
Dr. Frant. Krejčí v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP