Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2384.

Dotaz

člena Národního shromáždění Vojtěcha Zavadila a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu o uvolnění zabavených potravin na Lichtensteinském panství - dvůr Uhříněves.

Dne 19. prosince 1919 přivezen byl na nádraží v Uhříněvsi nábytkový vůz ze dvora Uhříněveského, který budil zvláštní pozornost tamního lidu a proto obecní úřad spolu s hospodářskou radou rozhodl vůz podrobiti revisi. Vůz byl adresován řediteli panství Lichtensteinských, Böhmovi do Vídně. Při revisi vozu nalezeno bylo kromě kněh, skla, látek, polštáře hedv., stříbra, prádla, a různých cenných věcí také toto množství na potravinách: 1 bedna a 27 lahví zavařenin, 3 hrnce sádla ve váze 39 kg 50 dg, 2 hrnce másla ve váze 29 kg, 5 hrnců povidel ve váze 74 kg, 3 pytlíky hrachu ve váze 30 kg, 13 kg. rýže, 15 kg 50 dg soli, 4 kg výživné moučky, 40 kg luštěnin, 4 kg krupek, 2 kg škrobu, 4 bedny a jeden balík cukru ve váze 204 kg, 8 kg čočky, 29 kg kávy, 1 kg mandlí, 44 kg pěkného mýdla, 1 bedna mýdla hlinkového, 15 kg bedna sody, 7 pytlů bramborů ve váze 3 q, 3 pytle mouky ve váze 250 kg, 10 kg mlýnských výrobků, 4 kg jahel.

Kromě zde uvedených druhů potravin nalezeno bylo ještě ve voze množství ječmene, žita, práškového cukru a prášku do těsta. Při nakládání tohoto zboží přítomen byl za celní úřad oficiál Frühling, jenž potvrdil, že je vše kryto vývozním osvědčením a dal povolení k vývozu, které potvrdila také komise lichevního úřadu.

Obecní úřad v Uhříněvsi uvážil, že zboží toto má býti podloudně vyvezeno z republiky za hranice, proto zabavil je pro místní aprovisaci a dal o provedeném zabavení sepsati protokol u politické správy na Žižkově. Zabavené zboží i s nábytkovým vozem nalézá se až dosud v Uhříněvsi pod dozorem místního obecního úřadu.

Dne 22. ledna 1920 nařídilo ministerstvo pro zásobování lidu č. j. 2284/odd. XIII., že má být neprodleně uvolněno ono zboží, které bylo kryto vývozním osvědčením. Tak uvolněno má být kromě látek 1300 kg bramborů, 100 kg bílé mouky, 300 kg ovoce, 10 kg tuku, povidla, ječmen, jáhly, rýže atd. Nám hrozí moučná, krise, lidu nedostává se potravin a zde pod dozorem úředníků celních a lichevních úřadů dostává se povolení k vývozu potravin z naší republiky. A ministerstvo pro zásobování lidu, přes to, že zná tísnivou vyživovací situaci, uvolňuje takové množství potravin pro jedinou rodinu.

Proto táží se podepsaní:

Kdo dal povolení k vývozu potravin ze dvora Uhříněveského do Vídně a proč uvolňují se zabavené potraviny, látky a jiné věci, když sami trpíme nedostatkem?

V Praze dne 10. února 1920.

Vojtěch Zavadil,

Brodecký, Němec Antonín, Stivín, Dědic Karel, Božena Ecksteinová, Frant. Biňovec, Auat, Svěcený, Srba, Časný Felix, Hummelhans, Jaroslav Marek, Kaňová.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP