Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2383.

Dotaz

členů Národního shromáždění Vojty, Lukeše a soudruhů na pana ministra financí K. Sonntága

v příčině používání úředního razítka výhradně německého jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.

Pane ministře!

Berní úřad v Opavě podle přiloženého ústřižku poštovní poukázky užívá ve styku s českými stranami úředního razítka výhradně německého jakož i dopisuje českým stranám jen německy, tak jakoby přináležel berní úřad v Opavě k německé říši a ne k československé republice.

Podepsaní táží se Vás, pane ministře, zda toto národnost českou urážející jednání berního úřadu v Opavě jest Vám známo a zda Jste ochoten v tom směru ihned zjednati nápravu?

V Praze dne 10. února 1920.

Vojta, Lukeš,

Marcha, J. Malypetr, Špaček Josef, Adolf Prokůpek, Dr. Velich, Hübner, Chaloupka, Dr. Hnídek, J. Dubický, Josef Tomášek, Dr. Srdínko, Jos. Sechtr, Dr. Zahradník, Vraný, Slavík Antonín, Dr. Josef Černý, Dr. Rolíček.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP