Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2380.

Odpověď

ministra vnitra

na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Berana, O. Hübnera a soudruhů (tisk 2055) o teroru organisace sociálně demokratické v továrně Melicharově v Brandýse n/L.

František Matějovský, dílovedoucí firmy "František Melichar, akc. továrna na secí stroje v Brandýse nad Labem" byl pokládán od dělníků této firmy, kteří se hlásí k straně sociálně demokratické, za politického protivníka. Odpor těchto dělníků proti Matějovskému projevil se zejména dne 11. prosince 1919 při schůzi továrního dělnictva, při které prý se dělnictvo usneslo, že zastaví práci, bude-li Matějovský dále ještě v továrně zaměstnán. Jeden z řečníků vytýkal při té příležitosti Matějovskému různé nesprávnosti; tyto výtky byly však podle vyšetření továrních úředníků bezdůvodny.

Vzhledem k nepřátelskému chování dělnictva bylo zaměstnavatelem Matějovskému doporučeno, aby po nějakou dobu do práce nechodil. Matějovský tohoto pokynu uposlechl. Dne 27. prosince 1919 nastoupil však Matějovský opět své místo a pracuje od té doby nerušeně dále.

Proti původcům akce bylo učiněno trestní oznámení státnímu zastupitelství; mimo to podal Matějovský soukromou obžalobu na řečníka, jenž ho obviňoval z nesprávností.

Trestní řízení dosud není ukončeno.

V Praze dne 7. února. 1920.

Ministr vnitra:

Švehla v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP