Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2379.

Odpověď.

ministra vnitra

na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Berana, J. Babánka a soudruhů (číslo tisku 2019)

o teroru organisace sociálně demokratické v Měčíně u Přestic.

Na lesní práce při velkostatku Škodově v Měčíně u Přeštic byl zjednán v listopadu 1919 větší počet dělníků. Mezi zjednanými byli dílem členové republikánské strany československého venkova, dílem sociální demokraté.

Příslušníci strany československého venkova nastoupili práci začátkem listopadu, příslušníci strany sociálně demokratické přišli však teprve do práce začátkem prosince 1919, vyčkavše, až byla vyřízena záležitost kolektivní pracovní smlouvy, o kterou se mezi správou velkostatku a důvěrníky sociálně demokratické strany již delší dobu vyjednávalo.

Sotva sociální demokraté do práce přišli, prohlásili, že nebudou pracovati společně s příslušníky republikánské strany československého venkova, takže lesní správce, obávaje se, aby odporem sociálních demokratů nebyl postup lesních prací ohrožen, rozhodl se příslušníkům republikánské strany československého venkova, kteří byli v menšině, dáti výpověď.

Spor však podařilo se během několika dnů urovnati, takže příslušníci československé strany republikánské již dne 12. prosince 1919 obdrželi prohlášení, že mohou zase dále pracovati a od té doby pracují dále.

Případ byl oznámen soudu, by se vyšetřilo, pokud v chováni dělníků, kteří byl příčinou výpovědi dané příslušníkům československé strany republikánské, lze spatřovati skutkovou podstatu trestního skutku.

V Praze dne 7. února 1920.

Ministr vnitra:

Svehla v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP