Zasedání národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2371.

Zpráva

imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, který jest žalován Adolfem Kohnem a Růženou Adlerovou, majiteli firmy vršovická rafinerie na cukr a syrob Kohn a Adler ve Vršovicích u okresního soudu pro přestupky v Praze pro přestupek proti bezpečnosti cti.

Podle žaloby učinil pan Ferdinand Jirásek na velkém táboru 9. září 1919 v Lidovém domě v Praze výrok, že v cukrovaru Kohn a Adler ve Vršovicích je cukr zdaněný a nezdaněný oddělen malou přehradou, čímž umožněno jest okrádání státu. Dále řekl: Mohli bychom ještě uvésti celou řadu případů, které dokazují, jak laxně jest o potírání lichvy a švindl producentů postaráno.

Pan Ferdinand Jirásek k těmto výrokům se přiznává, ale prohlašuje:

V červnu 1919 byla vykonána ve zmíněném závodě revise z nařízení ministerstva pro zásobování lidu, odděl. IX. Revise se zúčastnili: Zástupce ministerstva zásobování Dr. Schmied a úředníci úřadu pro potírání lichvy pp. Gebauer a Polák. Tito zjistili na místě, že v cukrovaru panuje veliký nepořádek a že cukr zdaněný a nezdaněný je blíže sebe, tudíž je možno šiditi stát, pokud se týče daní. Přítomný zřízenec finanční kontroly, byv upozorněn na místě na tento nešvar, prohlásil, že je to věcí jeho a nikoliv revise ministerstva zásobování. Záležitost celá byla také vyšetřována československou komisí cukerní a ministerstvem financí. Sdělení pp. Gebauera i Poláka jest pravdivé a pokládal jsem za svoji povinnost při příležitosti upozorniti veřejnost na toto podivné jednání rafinerie. Imunitní výbor Národního shromáždění doporučuje Národnímu shromáždění, aby pan Ferdinand Jirásek soudu vydán nebyl.

V Praze 5. února 1920.

Místopředseda.
Referent:
Dr. Jan Herben v. r.
Josef Kouša v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP