Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2369.

Zpráva

imunitního výboru o žádostech okresního soudu v Jičíně a okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání člena Národního shromáždění Frant. Hummelhanse pro přestupky podle §§ 11. a 17. zákona o tisku.

Okresní soud v Jičíně a okresní soud v Praze žádal dopisem ze dne 2. prosince l9l9 a ze dne 17. ledna 1920 o vydání poslance Frant. Hummelhanse, aby ho mohly stíhati pro přestupek §§ 11. a 17. o tisku. Imunitní výbor projednav obě žádosti uvedených okresních soudů, usnesl se doporučiti slav. Národnímu shromáždění, aby člen Národního shromáždění František Hummelhans vydán nebyl.

V Praze dne 5. února 1920.

Místopředseda.
Referent:
Dr. Jan Herben v. r.
Josef Kouša v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP