Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2368.

Odpověď

ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Dra Zahradníka a soudr. tisk č. 2052 o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na veřejných silnicích.

Na zdejší úřad došly na měsíc únor přihlášky na příděl uhlí následujících okresních silničních výborů a firem, majících drtiče štěrku:

1.
Okresní
silniční
výbor
Bystřice p. H.
2.
»
»
»
Olomouc,
3.
»
»
»
Vyškov,
4.
»
»
»
Holešov,
5.
»
»
»
Rakovník,
6.Sdružené silničnívýbory Kroměříž-Přerov,
7.Bezirksstrassen AusschusHannsdorf,
8.»» Odrau,
9.»» Mähr. Neustadt,

10. Středomoravské drobové lomy, Lulč,

11. Frant. Mařík, Benešov,

12. Vilibald Hienke, Roudnice,

13. Jarolím Foit, Mrákotín.

14. Václav Vychodil, Žerůvky.

15. Basaltschottergewerkschaft, Bautsch,

16. Hielle u. Dittrich, Lischnitz,

17. W. Zenker u. Weigend, Dubkowitz,

18. Foester, Langer u. Comp., Rothau,

19. Ing. Artur Sluka u Schmidt, Reichenau,

20. Basaltschotterwerke G. m. b. H., Karlsbad,

21. Herman Hietel, Niederwelhoten,

22. P. Spatt, Radischerberg,

23. Basaltwerk, Radebeule,

24. Fr. Tomášek Meduna, Kl. Hernsdorf.

Jmenovaným firmám přidělen vzhledem k poměrům těžebním a vzhledem k množství uhlí, jsoucího k disposici, celkem 512 tun uhlí, což odpovídá asi 62% žádaného množství.

Žádosti sem došlé vyřizovány jsou vždy s největším urychlením. Nastane-li případ, že uhlí přesně nedojde, dlužno hledati důvod v přechodné kalamitě uhelné, a v nutnosti. dodávati v prvé řadě podnikům nejdůležitějším, jako jsou dráhy, plynárny, elektrárny, atd.

V Praze 31. ledna 1920.

Ministr veřejných prací:
A. Hampl v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP