Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2361.

Dotaz

členů Národního shromáždění Ant. Sládka, Votruby, Vlad. Hatláka a soudruhů na ministra železnic v záležitosti vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách.

Mezi občanstvem kolují rozmanité zprávy o výši náhrad, jež muselo ministerstvo minulého roku jednak vyplatiti, jednak bude nuceno ještě vyplatiti za ztracené zboží na drahách, jehož ztráta způsobena byla krádežemi.

Aby skutečnost tato nebyla přeháněna, a aby uveřejněním podrobných dat působeno bylo výchovně, táží se podepsaní:

1. Kolik obnášely náhrady požadované od zúčastněných stran za ztracené zboží na drahách v roce 1919?

2. Kolik ministerstvo již v roce 1919 na náhradách těch vyplatilo?

V Praze 6. února 1920.

A. Sládek, Votruba, Vlad. Hatlák,

Dr. Lukavský, Dr. Jar. Stránský, Dr. Matoušek, Viková - Kunětická, Dr. Budínský, E. Purkyňová, Král, Jan Koloušek, Dr. Hajn, Dr. Kramář, Sís, Dr. Weyr, Rebš, B. Fischer, Dr. Franta, Dr. Matoušek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP