Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2355.

Dotaz

člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů k panu ministru veřejných prací, zemědělství, financí a vnitra ve věci podpory poškozených svážením a propadnutím půdy v obci Hoštálkově pol. okres Vsetín na Moravě.

Dne 21. ledna t. r. sesula se, jednak propadla se, půda v obci Hošťálkově na stráni od údolí Elšíků po stráni nahoru k Nevolům. Tato stráň byla obydlena 12 rodinami, které měly svá obydlí i pozemky na této ploše. Šest stavení bylo úplně rozbořeno a zasypáno, ostatní poškozena. V údolí vzniklo následkem sesouvání půdy jezero. Majitelé těchto 12 usedlostí jsou hmotně zničeni.

Tážeme se příslušných ministerstev:

1. Byla způsobená škoda úředně vyšetřena?

2. Jakým způsobem bude poškozeným poskytnuta výpomoc, a to v době nejkratší, aby mohli uhájiti svoji existenci?

V Praze dne 5. února 1920.

Otm. Hrejsa,

Dr. Velich, Klega, Okleštěk, Malík, Zatloukalová-Coufalová L., Sechtr, Vahala, Babánek, Adolf Prokůpek, Dr. Juriga, Dr. Srdínko, Hyrš, Dr. Jos. Černý, Hübner, Vojta, Dr. Budínský, Vraný, F. Němec, F. Hybš, J. Dubický.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP