Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2353.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Matouška a soudruhů, aby městys Křivoklát zařaděn byl ze IV. třídy místních přídavků do třídy III.

Městys Křivoklát je v prvé řadě výletním místem, příliv letních hostů má veliký vliv na stoupání cen jednotlivých potřeb, v druhé řadě blízkost průmyslových měst Kladna, Berouna, Rakovníka a j. působí, že ceny životních potřeb převyšují ceny pražské.

Jest tudíž existence státních zaměstnanců dosti stísněná a bude pouze spravedlností zařadění městyse Křivoklátu ze IV. do III. tř. místních přídavků státních úředníků.

Z těch důvodů navrhují podepsaní, aby městys Křivoklát zařaděn byl, dokud nebude provedena definitivní úprava aktivních přídavků, do III. tř. místních přídavků.

Návrh ten budiž přikázán výboru státně-zřízeneckému.

V Praze dne 5. února 1920.

Dr. Matoušek,

Fr. Sís, Dr. A. Zeman, Dr. Vaněk, Jar. Špaček, Prof. Koloušek, Dr. Adolf Stránský, Dr. Syllaba, Petrovický, Jar. Kvapil, Sládek, Rebš, Dr. Hajn, Dr. Budínský, Dr. Lukavský, Viková-Kunětická, Dr. Mareš, Viktor Dyk, Dr. Vratislav Černý, Eliška Purkyňová, Alois Jirásek, Dr. Brabec.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP