Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2352.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Matouška spol., aby město Turnov zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků.

Město Turnov leží v bezprostřední blízkosti listnatých a průmyslových okresů libereckého a jabloneckého. Překupníci z Liberce, Jablonce a Tanwaldu skupují za každou cenu potraviny a jiné potřeby životní v okresu turnovském, čehož následek jest, že vždycky bylo a jest živobytí v Turnově mnohem dražší, než-li v jiných daleko větších městech na př. Ml. Boleslavi, Hradci Králové a j.

Ministerstvo železnic uznalo již oprávněnost tohoto požadavku, neboť oběžníkem ředitelství čsl. státních drah v Král. Hradci ze dne 23. října 1919 č. 9026/1-I. přiznalo a poukázalo úřednictvu státních drah v Turnově místní přídavek 90 procentní.

Z těch důvodů navrhují podepsaní, aby město Turnov zařaděno bylo dokud nebude provedena definitivní úprava aktivních přídavků - do vyšších tříd místních přídavků.

Návrh budiž přidělen výboru státně-zřízeneckému.

V Praze dne 5. února 1920.

Dr. Matoušek,

Dr. A. Zeman, Dr. Vaněk, Jaromír Špaček, Prof. Koloušek, Dr. A. Stránský, Petrovický., Sládek, Sís, Dr. Budínský, Dr. Lukavský, Dr. Mareš, Dr. Syllaba, Rebš, Kvapil, Dr. Brabec, Viktor Dyk, Viková-Kunětická, Dr. Vrat. Černý, Eliška Purkyňová, Al. Jirásek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP