Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2350.

Dotaz

člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudruhů na pana ministra vnitra jakým způsobem zastavují se výplaty vyživovacích příspěvků.

Dne 3. února 1920 v den výplaty vyživovacích příspěvků pro město Beroun odřeknuto vyplácení vyživovacích příspěvků řadě rodin válečných poškozenců proti dosud platným ustanovením. Jak nevhodným způsobem jmenovaný úřad si počínal, o tom svědčí následující doklady:

Mimo jiné zastavena vyživovací podpora těmto válečným poškozencům:

Františku Benákovi, invalidovi, 75% neschopnosti, manželce a 6 dítkám.

Josefu Kovandovi, 40% neschopnosti, manželka a tři dítky.

Endl Emil, 50% neschopnosti, manželka a tři dítky.

Roubal Josef, 60% neschopnosti.

Sládek Josef, 50% neschopnosti, manželka a dvě dítky, atd.

Tito invalidé a jich rodiny nemají žádného majetku, takže jsou na vyživovací příspěvky odkázáni.

Podepsaní se proto táží:

Jest pan ministr vnitra ochoten dáti vyšetřiti svrchu uvedené případy a příslušným úřadům dáti pokyn, aby se podobná bezpráví na válečných poškozencích neopakovala?

V Praze dne 5. února 1920.

Antonín Novák,

V. Johanis, F. Biňovec, Kouša, Jan Rouček, Kolaříková, Hummelhans, Bož. Ecksteinová, Zavadil, Jos. Ulrich, Fiipínský, Jos. Teska.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP