Zasedání Národního shromáždění československého 1920.

Tisk 2349.

Návrh

člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů o zásadách starobního a invalidního pojištění.

Dělnictvo, jako třída, domáhá se již po tři desítiletí starobního a invalidního pojištění. V bývalém Rakousku, vlády ve svých programech zprvu pouze dělníkům starobní a invalidní pojištění slibovaly, aniž by je byly kdy pomýšlely vážně uskutečniti. Tak podala vláda Koerberova program o starobním a invalidním pojištění dělnickém ku konci roku 1904, který zůstal pouze na papíře.

Po volbách, konaných na základě všeobecného práva hlasovacího v bývalém Rakousku v roce 1907 slibovalo se pod tlakem vůle lidu sociální pojištění v trůnní řeči téhož roku, skutečná osnova však předložena vládou Beckovou teprve až 3. listopadu 1908, kterouž vláda Bienertova v roce 1911 opakovala. Že starobní a invalidní pojištění v Rakousku nebylo uzákoněno, má mnoho příčin. Přes to však možno říci, že nebýti války bylo by bývalo toto důležité sociální opatření již uskutečněno.

Byla-li válka příčinou toho, že starobní a invalidní pojištění nebylo provedeno. je nutno v československé republice učiniti v čas všechna opatření, aby starobní a invalidní pojištění se stalo co nejdříve skutkem. Pro to mluví hlavně ten požadavek, že nemajetné obyvatelstvo vlivem podvýživy fysicky značně utrpělo a proto je třeba postarati se zavčas o to, aby pro stáří a neschopnost ku práci příslušníci dělnické třídy dosud nezajištění, byli zajištěni.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby co nejdříve předložila Národnímu shromáždění osnovu o starobním a invalidním pojištění dělnictva, která by spočívala v těchto zásadách:

1. Organisace všeho pojištění (nemocenského, úrazového, starobního a invalidního) budiž jednotna.

2. Správa pojišťovacích ústavů budiž autonomní; státu buď však vyhrazen potřebný vliv na správu.

3. Pojišťovací dávky jest upraviti tak, aby důchodci, ku práci neschopnému umožňovaly živobytí.

4. Pojišťovací dávky jest krýti soustavou kapitálovou.

5. Okruh pojištěných osob jest stanoviti jednotně: základem budiž nynější rozsah nemocenského pojištění.

6. Pojišťovací soudnictví budiž osamostatněno.

V ohledu formálním budiž přikázán návrh výboru sociálně-politickému.

V Praze dne 28. ledna 1920.

Václav Johanis,

Aust, Ulrich, Charvát, Burian Edm., Marek, Němeček, Filipínský, Ant. Němec, Houser, Dr. Meissner, Merta, Svoboda Fr., Štěpánek, Tayerle, Jakubka, A. Novák, Jos. Teska, Pavlán, Ecksteinová.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP